Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Een variabele maken

Een variabele in Qlik Sense is een benoemde entiteit die een gegevenswaarde bevat. Als een variabele wordt gebruikt in een uitdrukking, wordt deze vervangen door de bijbehorende waarde of de definitie van de variabele. Variabelen worden gedefinieerd met behulp van het overzicht van variabelen of in het script met behulp van de editor voor het laden van gegevens.

U kunt een nieuwe variabele maken vanuit het variabelenoverzicht, als u een werkblad in een niet-gepubliceerde app bewerkt.

Doe het volgende:

 1. Klik bij het bewerken van een werkblad op Variables op de werkbalk op het werkblad om het overzicht van variabelen te openen.

  Het variabelenoverzicht wordt geopend.

 2. Klik op Nieuw maken.

  De volgende invoervelden voor de variabele worden weergegeven:

  • Naam (verplicht)
  • Definitie
  • Beschrijving
  • Extra info

  Druk op Esc of klik op Delete als u het maken van de nieuwe variabele wilt annuleren. Als alle invoervelden leeg zijn, kunt u ook stoppen door buiten de sectie voor de nieuwe variabele in het variabelenoverzicht te klikken of door buiten het venster van het variabelenoverzicht te klikken.

 3. Typ een naam voor de variabele (verplicht). Volg deze richtlijnen voor het kiezen van een naam:

  • U kunt de naam niet meer wijzigen als de variabele eenmaal gemaakt is.
  • Gebruik een letter als eerste teken, geen cijfer of symbool.
  • Het wordt niet aanbevolen om een variabele dezelfde naam te geven als een veld of functie in Qlik Sense.

   Ga voor meer informatie naar De interpretatie van namen.

  • Sommige tekens hebben specifieke toepassingen in Qlik Sense-uitdrukkingen. Maak daarom geen gebruik van de volgende tekens bij het benoemen van een variabele: $ ( ) [ ] "
  • De naam moet uniek zijn. U mag een variabele niet dezelfde naam geven als een gereserveerde variabele of een systeemvariabele. Deze variabelen staan niet vermeld in het variabelenoverzicht, maar als u een bepaalde naam niet mag gebruiken, zelfs als u geen duplicaat in het overzicht kunt vinden, komt dat omdat er al een gereserveerde variabele of systeemvariabele met die naam bestaat.

  • Een lange naam wordt niet aanbevolen. Als de naam van een variabele te lang is, kan de naam niet volledig in het variabelenoverzicht worden weergegeven.
 4. Stel een definitie op voor de variabele (optioneel). U kunt de uitdrukkingseditor openen door op te klikken Expression.

  Ga voor meer informatie naar Werken met de uitdrukkingseditor.

  Example:  

  Stel de waarde van de variabele in op de huidige datum, voorgesteld als een getal. 

  Num(Today())

 5. Typ een beschrijving voor de variabele (optioneel).

 6. Voeg tags toe door te typen en te klikken op Add tag of op Enter te drukken (optioneel).

 7. Klik op om de variabele op te slaan. Edit. U kunt ook opslaan door buiten de sectie voor de nieuwe variabele in het variabelenoverzicht te klikken of door buiten het venster van het variabelenoverzicht te klikken.

  De variabele wordt boven aan de lijst toegevoegd en gemarkeerd met de vermelding Nieuw.

De nieuwe variabele is nu gemaakt.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!