Ga naar hoofdinhoud
Navigeren met tabbladen

OP DEZE PAGINA

Navigeren met tabbladen

Via tabnavigatie kunt u snel navigeren naar de weergaven die voor u beschikbaar zijn tijdens het werken met apps. Het tabblad werkt in combinatie met het algemene menu. Het algemene menu is contextafhankelijk.

Afhankelijk van de optie die u selecteert in het vervolgkeuzemenu onder het tabblad Voorbereiden, Analyseren of Verstellen in de bovenste werkbalk, kunt u verschillende taken uitvoeren. Als u onder Analyseren de optie Werkblad selecteert, kunt u het Werkblad openbaar maken, het Werkblad downloaden als PDF, het Werkblad dupliceren, het Werkblad verwijderen of het Werkblad insluiten.

Algemeen menu voor een werkblad in Qlik Sense

Global menu for a sheet in Qlik Sense.

Mogelijk zijn niet alle opties beschikbaar. Dit hangt ervan of u diagrammen in een app bewerkt of analyseert (weergeeft) en welke rechten uw beheerder aan u heeft toegewezen.

Onder het tabblad Voorbereiden kunt u het volgende selecteren:

  • Gegevensbeheer
  • Editor voor laden van gegevens
  • Gegevensmodelviewer

Onder het tabblad Analyseren kunt u het volgende selecteren:

  • Werkblad
  • Inzichten

Onder het tabblad Vertellen kunt u het volgende selecteren:

  • Presentatie

Als u een eerdere versie van Qlik Sense hebt, kunt u het tablad Gegevens, Analyse of Presentatie selecteren. Opties voor het vervolgkeuzemenu zoals Gegevensbeheer zijn niet beschikbaar. In plaats daarvan zijn de opties beschikbaar via het algemene menu. Bovendien kunt u in een werkblad Insights openen via de rechter werkbalk.