Ga naar hoofdinhoud

Werken in gedeelde ruimtes

Een gedeelde ruimte is een sectie van de cloudhub die wordt gebruikt om samen met anderen apps te ontwikkelen en de toegang tot apps te beheren. U kunt uw gedeelde ruimtes vinden via de vervolgkeuzelijst Verkennen.

Gebruikers met een Professional-licentie kunnen gedeelde ruimtes maken. Aan apps in een ruimte kunnen werkbladen, presentaties en bladwijzers worden toegevoegd door meerdere gebruikers. Gedeelde ruimtes zijn beperkt tot de leden. Apps in de ruimte kunnen alleen worden weergegeven door leden van de ruimte.

Machtigingen worden toegewezen aan leden wanneer ze worden toegevoegd aan een gedeelde ruimte. Machtigingen bepalen wat leden kunnen doen in de gedeelde ruimte. Er zijn vier machtigingen in gedeelde ruimtes:

 • Eigenaar: U bent de eerste beheerder die de ruimte en de leden ervan kan beheren en inhoud in de ruimte kan aanmaken.
 • Is beheerder: U kunt de ruimte en de leden ervan beheren en inhoud in de ruimte aanmaken.
 • Kan bewerken: U kunt inhoud toevoegen en bewerken in apps. U kunt niet de ruimte en het lidmaatschap ervan beheren.
 • Kan weergeven: U kunt apps weergeven in de ruimte, maar u kunt geen inhoud maken of de ruimte beheren.

Aan leden kunnen andere rollen worden toegewezen in een ruimte. Deze kunnen ook worden verwijderd uit ruimtes. Voor informatie over het beheer van machtigingen in een gedeelde ruimte, zie Machtigingen in gedeelde ruimtes beheren.

U kunt apps rechtstreeks in een gedeelde ruimte maken. U kunt ook apps verplaatsen van uw persoonlijke ruimte naar een gedeelde ruimte, zodat andere leden eraan kunnen werken. Zie voor meer informatie over samenwerken met gebruikers in een ruimte Apps gebruiken in gedeelde ruimtes.

Gedeelde ruimtes maken

De eigenaar van een ruimte is de gebruiker die de ruimte heeft gemaakt. De eigenaar van een ruimte kan niet worden gewijzigd in de cloudhub. Ruimte-eigenaren kunnen in de Management Console worden gewijzigd.

Opmerking:

Ruimtenamen moeten uniek zijn in een cloudhub.

Doe het volgende:

 1. Klik op de vervolgkeuzelijst voor ruimtes en selecteer Een ruimte toevoegen.
 2. Voer een naam en een beschrijving voor de ruimte in.
 3. Klik op Maken.

Leden aan gedeelde ruimtes toevoegen

Leden kunnen aan de ruimte worden toegevoegd door de eigenaar of leden met toestemming van de Is-beheerder. Als uw tenantbeheerder groepen heeft ingeschakeld, kunt u ook groepen van leden aan uw ruimte toevoegen.

Opmerking:

Als voor een lid in een ruimte individuele machtiging en groepsmachtiging is toegewezen, wordt het hoogste machtigingsniveau toegepast.

Doe het volgende:

 1. Klik in de ruimte op en vervolgens op Leden beheren.

 2. Zoek naar leden op naam en selecteer de leden die u aan de ruimte wilt toevoegen.
 3. Selecteer een machtiging voor de leden en klik op Leden toevoegen.
 4. Klik op Gereed.

Namen en beschrijvingen van gedeelde ruimtes bewerken

U kunt de naam en beschrijving van de ruimte wijzigen.

Doe het volgende:

 1. Klik in de ruimte op en vervolgens op Ruimten bewerken.

 2. Wijzig de naam en beschrijving en klik op Opslaan.

Gedeelde ruimtes verwijderen

U kunt een ruimte verwijderen. Alleen de eigenaar of een gebruiker met toestemming van de Is-beheerder kan een ruimte verwijderen.

 1. Klik in de ruimte op en vervolgens op Ruimten bewerken.

 2. Klik op Verwijderen.
 3. Klik op Verwijderen.

Apps ontwikkelen en delen met gedeelde ruimtes

Er zijn meerdere manieren om apps te ontwikkelen en deze met andere leden van uw cloudhub te delen. Dit is een voorbeeldworkflow voor het gebruik van gedeelde ruimtes:

 1. Een app maken

  Een app in uw persoonlijke ruimte maken. Gegevensbronnen toevoegen, een gegevensmodel maken en ladingen voor de app plannen.

  De maker van een app is de enige gebruiker die de gegevens in een app kan beheren, dus het gegevensmodel moet compleet zijn voordat de app samen met andere gebruikers kan worden ontwikkeld.

  Apps maken in de cloudhub

 2. Een gedeelde ruimte maken

  Voeg een gedeelde ruimte toe aan uw cloudhub om samen met andere gebruikers uw app te ontwikkelen.

 3. Uw app naar de ruimte verplaatsen

  Zodra de app gereed is voor samenwerking, moet u de app naar uw gedeelde ruimte verplaatsen.

  Apps tussen ruimtes verplaatsen

 4. Gebruikers aan de ruimte toevoegen

  Voeg medewerkers toe aan uw ruimte en wijs het recht Kan bewerken aan hen toe. Medewerkers moeten een Professional-licentie hebben.

 5. Gegevens toevoegen aan de ruimte

  U kunt ook extra gegevensbronnen aan de ruimte toevoegen, zodat andere collega's ze kunnen gebruiken.

  Gegevensbronnen beheren in gedeelde ruimten

 6. Apps samen in de ruimte ontwikkelen

  Alle gebruikers met de machtiging Kan bewerken kunnen werkbladen, presentaties en bladwijzers aan de app toevoegen. Hun inhoud is privé totdat ze deze publiceren in de app.

  Apps gebruiken in gedeelde ruimtes

  Toegang verlenen tot werkbladen, bladwijzers en presentaties

 7. De doelgroep voor de app aan de ruimte toevoegen

  Wanneer de app gereed is voor de doelgroep, kunt u deze aan uw ruimte toevoegen.

  Als deze ruimte uitsluitend voor ontwikkeling wordt gebruikt, kunt u de app verplaatsen naar een andere ruimte waar de doelgroep van de app toegang toe heeft.

  Machtigingen in gedeelde ruimtes beheren

  Apps tussen ruimtes verplaatsen

 8. Uw app bijwerken

  U kunt feedback ontvangen van de doelgroep van uw app. Een app in een ruimte kan op elk moment worden bijgewerkt met wijzigingen in het gegevensmodel of de inhoud van de app.

 9. Een app in de gedeelde ruimte buiten gebruik stellen

  Wanneer de app niet meer nodig is, kunt u deze uit de cloudhub verwijderen.

  Apps verwijderen

 10. De ruimte buiten gebruik stellen

  Wanneer de ruimte niet meer nodig is, kunt u deze uit de cloudhub verwijderen.