Ga naar hoofdinhoud

Werken in beheerde ruimtes

Een beheerde ruimte is een gecontroleerde sectie van de cloudhub. U kunt uw beheerde ruimtes vinden via de vervolgkeuzelijst onder Verkennen.

Beheerde ruimten kunnen alleen worden gemaakt door tenantbeheerders. Apps kunnen vanuit persoonlijke of gedeelde ruimtes worden gepubliceerd in beheerde ruimtes. Door te publiceren wordt er een kopie van de app in de beheerde ruimte gemaakt. Gepubliceerde apps blijven verbonden met de originele apps om later opnieuw te worden gepubliceerd.

Beheerde ruimtes zijn beperkt tot leden. Rechten worden toegewezen aan leden wanneer ze worden toegevoegd aan een beheerde ruimte. Rechten bepalen waartoe leden toegang hebben in een ruimte. Er zijn vijf soorten rechten in beheerde ruimtes:

 • Is eigenaar: u kunt de ruimte en de leden ervan beheren en apps openen in de ruimte.
 • Kan beheren: u kunt de ruimte en de leden ervan beheren.
 • Kan publiceren: u kunt apps naar deze ruimte publiceren. U kunt geen apps openen in de ruimte.
 • Kan bijdragen: u kunt apps bekijken en openen in de ruimte. Bijdragers kunnen privé-inhoud maken in de app en die inhoud openbaar maken.
 • Kan bekijken: u kunt apps bekijken en openen in de ruimte.

Er kunnen verschillende rechten worden toegewezen aan leden. Apps in de ruimte kunnen alleen worden geopend door leden van de ruimte met de rechten Is eigenaar, Kan beheren, Kan bijdragen of Kan bekijken. Voor een gedetailleerd overzicht van alle rechten voor beheerde ruimtes raadpleegt u Rechten in beheerde ruimtes beheren.

Apps die zijn gepubliceerd naar een beheerde ruimte, behouden de geladen gegevens in de app, maar bevatten niet hun gegevensbestanden of gegevensverbindingen. Om gegevens actueel te houden, moeten apps opnieuw worden geladen in hun originele ruimte. Daarna moeten ze opnieuw gepubliceerd worden naar een beheerde ruimte.

Alle acties in een beheerde ruimte, zoals het openen van een app, worden opgeslagen in de Management Console.

Beheerde ruimtes maken

Beheerde ruimten kunnen worden gemaakt door tenantbeheerders. Ruimte-eigenaren kunnen in de Management Console worden gewijzigd door tenant-beheerders.

Opmerking:

De naam van een ruimte moet uniek zijn.

Doe het volgende:

 1. Klik op Verkennen in het hoofdmenu. Klik op de vervolgkeuzelijst Alle en selecteer Een ruimte toevoegen.
 2. Selecteer Beheerde ruimte.
 3. Voer een naam en beschrijving in.
 4. Klik op Maken.

Leden aan beheerde ruimtes toevoegen

Leden kunnen aan de ruimte worden toegevoegd door de tenantbeheerder of leden met het recht Kan beheren. Als uw tenantbeheerder groepen heeft ingeschakeld, kunt u ook groepen van leden aan uw ruimte toevoegen.

Doe het volgende:

 1. Klik in de ruimte op het Instellingen-pictogram en dan op Leden beheren.

 2. Zoek naar leden op naam en selecteer de leden die u aan de ruimte wilt toevoegen.
 3. Selecteer rechten voor de nieuwe leden en klik op Toevoegen.
 4. Klik op Gereed.

Beheerde ruimtes verwijderen

U kunt een ruimte verwijderen. Alleen de tenantbeheerder of een gebruiker met het recht Kan beheren kan een ruimte verwijderen.

 1. Klik in de ruimte op het pictogram Instellingen en vervolgens op het pictogram Ruimten bewerken.

 2. Klik op Verwijderen.
 3. Klik op Verwijderen.

Apps voor beheerde ruimtes ontwikkelen en publiceren

Dit is een voorbeeldworkflow voor het gebruik van beheerde ruimtes.

 1. Een app maken met dummy-gegevens

  App-ontwikkelaars maken een app met behulp van dummy-gegevens. Dit doen ze zowel in een persoonlijke ruimte als in een gedeelde ruimte. Zij voegen gegevensbronnen toe en maken een gegevensmodel.

  Apps maken in de cloudhub

  Gegevensbronnen voor apps in beheerde ruimtes

 2. Een beheerde ruimte maken

  Tenantbeheerders kunnen beheerde ruimtes maken.

 3. Beheerders aan een beheerde ruimte toevoegen

  De tenantbeheerder voegt gebruikers met het recht Kan beheren toe aan de ruimte. De tenantbeheerder draagt het eigenaarschap van een ruimte over aan een beheerder die toegang zou moeten hebben tot alle apps in de ruimte.

 4. Publishers aan de ruimte toevoegen

  De eigenaar of leden van de ruimte met het recht Kan beheren kunnen leden aan de ruimte toevoegen met het recht Kan publiceren. Als leden toegang nodig hebben tot de ruimte, kunnen extra rechten worden toegewezen.

 5. De app naar de beheerde ruimte publiceren

  Zodra de app klaar is om te worden gebruikt, kunnen leden met het recht Kan publiceren hun apps publiceren naar de beheerde ruimte.

  Apps publiceren naar beheerde ruimtes

 6. Kijkers en bijdragers toevoegen aan de beheerde ruimte

  De eigenaar van de ruimte en leden met het recht Kan beheren kunnen de doelgroep van de ruimte toevoegen met de rechten Kan bekijken of Kan bijdragen.

 7. Een planning voor opnieuw laden maken voor de app

  De eigenaar van de ruimte kan een planning maken voor opnieuw laden voor de app in de beheerde ruimte als deze ruimtebewuste gegevens gebruikt.

 8. Updates publiceren naar de app

  Als de app of de gegevens in de app worden bijgewerkt, kunnen publishers de bijgewerkte app opnieuw publiceren naar de beheerde ruimte.

  Apps publiceren naar beheerde ruimtes

 9. Een app in de beheerde ruimte buiten gebruik stellen

  Wanneer de app niet meer nodig is, kunnen beheerders deze uit de beheerde ruimte verwijderen.

 10. De ruimte buiten gebruik stellen

  Wanneer de ruimte niet meer nodig is, kunt u deze uit de cloudhub verwijderen.