Ga naar hoofdinhoud
Machtigingen in gedeelde ruimtes beheren

OP DEZE PAGINA

Machtigingen in gedeelde ruimtes beheren

Gedeelde ruimtemachtigingen regelen de toegang tot apps in de ruimte. Ze definiëren de rol van een lid in de gedeelde ruimte. Machtigingen worden toegewezen aan leden wanneer ze worden toegevoegd aan een ruimte.

Elk cloudhublid met een Professional-licentie kan een ruimte maken. Wanneer u een ruimte aanmaakt, krijgt u de machtiging Eigenaar toegewezen. Eigenaren kunnen vervolgens nieuwe leden aan de ruimte toevoegen en machtigingen aan hen toewijzen. Ruimtemachtigingen worden beheerd in Leden beheren. In Leden beheren kunt u zoeken naar cloudhubleden, machtigingen aan hen toewijzen en ze toevoegen aan uw gedeelde ruimte.

De machtigingen voor leden kunnen worden gewijzigd om hen een nieuwe rol in een ruimte te geven. Een gebruiker met de machtiging Kan weergeven kan worden gewijzigd in een app-ontwikkelaar door zijn/haar machtiging te wijzigen in Kan bewerken. De machtigingen van leden kunnen worden gewijzigd door ruimte-eigenaren en leden met de machtiging Is beheerder.

Leden kunnen worden verwijderd uit een ruimte in Leden beheren door op het pictogram Verwijderen naast het lid te klikken.

Tip

U kunt uw machtigingen controleren in een gedeelde ruimte door op Leden beheren te klikken. Als u Leden beheren niet ziet, hebt u de machtiging Kan weergeven of Kan bewerken voor de ruimte.

Ruimtemachtiging en app-eigendom

Uw machtiging bepaalt welke acties u kunt uitvoeren met betrekking tot apps in een ruimte. Of u ook de eigenaar bent van de app die u gebruikt, bepaalt de aanvullende machtigingen.

De app-eigenaar is de gebruiker die de app heeft gemaakt. De app-eigenaar kan als enige gebruiker:

  • Gegevens bekijken of bewerken in Gegevensmodelviewer, editor voor laden van gegevens of Gegevensbeheer.
  • Handmatig laden of laden inplannen voor de app.
  • App-kenmerken bewerken (naam, beschrijving en tags wijzigen).
  • Eigenschappen van de app bewerken (thema selecteren, de leesvolgorde van rechts naar links inschakelen, een bladwijzer als standaard instellen voor de app en de opmaak van de werkbladtitel).

Ruimtemachtigingen hebben voorrang op het app-eigendom. Het verplaatsen van een app naar een ruimte waar de app-eigenaar geen toegang toe heeft, leidt ertoe dat de app-eigenaar geen toegang meer heeft tot de app. Als de machtiging van de app-eigenaar in een ruimte wordt gewijzigd in Kan weergeven, kan hij geen gegevens meer aan de app toevoegen en de app opnieuw laden. Bij het verplaatsen van een app tussen ruimten, moet de app-eigenaar de machtiging Kan bewerken, Is beheerder of Eigenaar hebben in de bestemmingsruimte als u wilt dat de app-eigenaar het opnieuw laden van de app en het gegevensmodel nog steeds kan beheren.

Machtigingen in een gedeelde ruimte

Machtigingen kunnen worden toegewezen door gebruikers met de rol Eigenaar en Is beheerder. Wat u met machtigingen voor gedeelde ruimtes kunt doen, is afhankelijk van of een Professional- of Analyzer-licentie aan u is toegewezen door uw tenantbeheerder. Als uw tenantbeheerder groepen heeft ingeschakeld, kunt u ook groepen gebruikers aan uw ruimte toevoegen.

Informatie

Als voor een lid in een ruimte een verschillend niveau voor individuele machtiging en groepsmachtiging is toegewezen, wordt het hoogste machtigingsniveau toegepast.

Machtigingen voor leden met een Professional-licentie

De volgende tabellen geven een overzicht van wat leden met de Professional-licentie kunnen doen in een ruimte:

Ruimte-acties door machtiging in een gedeelde ruimte
Actie Eigenaar Is beheerder Kan bewerken Kan weergeven
Naam van ruimte wijzigen Ja Ja Nee Nee
Nieuwe apps in de ruimte maken Ja Ja Ja Nee
Apps naar andere ruimte verplaatsen Ja Ja Ja Nee
Apps naar de ruimte verplaatsen Ja Ja Ja Nee
Apps in de ruimte dupliceren Ja Ja Ja Nee
Apps exporteren in de ruimte Ja Ja Ja Nee
App-eigenaren wijzigen Ja Ja    
Leden aan de ruimte toevoegen Ja Ja Nee Nee
Leden machtigingen voor de ruimte wijzigen(Is beheerder, Kan bewerken, Kan weergeven) Ja Ja Nee Nee
Leden uit de ruimte verwijderen Ja Ja Nee Nee
De ruimte verwijderen Ja Ja Nee Nee

App-acties door machtiging in een gedeelde ruimte
Actie Eigenaar Is beheerder Kan bewerken Kan weergeven
Een app openen Ja Ja Ja Ja
Een app verwijderen Ja Ja Ja Nee

Gegevensmodelviewer openen

InformatieDe gebruiker moet de app-eigenaar zijn.
Ja Ja Ja Nee
Het gegevensmodel in Editor voor laden van gegevens of Gegevensbeheer openen en bewerken
InformatieDe gebruiker moet de app-eigenaar zijn.
Ja Nee Nee Nee
Gegevens toevoegen aan een ruimte in Editor voor laden van gegevens en Gegevensbeheer
InformatieDe gebruiker moet de app-eigenaar zijn.
Ja Nee Nee Nee
App-kenmerken bewerken (naam, beschrijving en tags wijzigen) Ja Ja Ja Nee
Eigenschappen van de app bewerken (thema selecteren, de leesvolgorde van rechts naar links inschakelen, een bladwijzer als standaard instellen voor de app en de opmaak van de werkbladtitel) Ja Ja Ja Nee

De app laden

InformatieDe gebruiker moet de app-eigenaar zijn.
Ja Ja Ja Nee

Masteritems en variabelen maken, bewerken en verwijderen

InformatieDe gebruiker moet de app-eigenaar zijn.
Ja Ja Ja Nee

Inhoud van de mediabibliotheek maken, bewerken en verwijderen

InformatieDe gebruiker moet de app-eigenaar zijn.
Ja Ja Ja Nee
Privéwerkbladen aan de app toevoegen Ja Ja Ja Nee
Privébladwijzers en presentaties toevoegen aan de app Ja Ja Ja Ja
Privéwerkbladen, -bladwijzers en -presentaties openbaar maken in de app Ja Ja Ja Nee
Openbare werkbladen, bladwijzers en presentaties privé maken in de app Ja Ja Ja Nee
Momentopnames in de app maken Ja Ja Ja Ja
Momentopnames openbaar maken Ja Ja Ja Nee
Navigatiekoppelingen voor de on-demand-app tonen Ja Ja Ja Ja
Navigatiekoppelingen voor de on-demand-app maken of bijwerken Ja Ja Ja Nee
On-demand-selectie-apps openen Ja Ja Ja Ja
On-demand-apps genereren Ja Ja Ja Ja
Dynamische weergaven maken Ja Ja Ja Nee
Dynamische diagrammen toevoegen aan werkbladen Ja Ja Ja Nee

Gegevensbronacties door machtiging in een gedeelde ruimte
Actie Eigenaar Is beheerder Kan bewerken Kan weergeven
Gegevensbron in de ruimte tonen en gebruiken Ja Ja Ja Nee
Gegevensbron in de ruimte maken Ja Ja Ja Nee
Gegevensbron uit de ruimte verwijderen Ja Ja Ja Nee

Gegevensbron in de ruimte bewerken.

InformatieDe gebruiker moet de verbindingseigenaar zijn.
Ja Ja Ja Nee

Machtigingen voor leden met een Analyzer-licentie

De volgende tabellen geven een overzicht van wat leden met de Analyzer-licentie kunnen doen in een ruimte:

Ruimte-acties door machtiging in een gedeelde ruimte
Actie Eigenaar Is beheerder Kan bewerken Kan weergeven
App-eigenaren wijzigen Ja Ja    
Apps exporteren in de ruimte Ja Ja Ja Nee
App-acties door machtiging in een gedeelde ruimte
Actie Eigenaar Is beheerder Kan bewerken Kan weergeven
Een app openen Ja Ja Ja Ja
Een app verwijderen Ja Ja Ja Nee

App-kenmerken bewerken (naam, beschrijving en tags wijzigen)

InformatieDe gebruiker moet de app-eigenaar zijn.
Ja Ja Ja Nee

Eigenschappen van de app bewerken (thema selecteren, de leesvolgorde van rechts naar links inschakelen, een bladwijzer als standaard instellen voor de app en de opmaak van de werkbladtitel)

InformatieDe gebruiker moet de app-eigenaar zijn.
Ja Ja Ja Nee
Privébladwijzers en presentaties toevoegen aan de app Ja Ja Ja Ja
Momentopnames in de app maken Ja Ja Ja Ja
Navigatiekoppelingen voor de on-demand-app tonen Ja Ja Ja Ja
On-demand-selectie-apps openen Ja Ja Ja Ja
On-demand-apps genereren Ja Ja Ja Ja
Dynamische weergaven maken Ja Ja Ja Nee
Dynamische diagrammen toevoegen aan werkbladen Ja Ja Ja Nee

Gegevensbronacties door machtiging in een gedeelde ruimte
Actie Eigenaar Is beheerder Kan bewerken Kan weergeven
Gegevensbron in de ruimte tonen en gebruiken Ja Ja Ja Nee
Gegevensbron in de ruimte maken Nee Nee Nee Nee
Gegevensbron uit de ruimte verwijderen Ja Ja Ja Nee
Gegevensbron in de ruimte bewerken Nee Nee Nee Nee