Ga naar hoofdinhoud

Werken in ruimten

OP DEZE PAGINA

Werken in ruimten

Ruimten zijn secties van de cloudhub die worden gebruikt om:

  • Samen apps te ontwikkelen
  • Toegang tot apps te beheren.

U kunt uw ruimten vinden via de vervolgkeuzelijst Verkennen. Voor meer informatie over de verschillende secties met ruimten, raadpleegt u Door ruimten navigeren.

Persoonlijke ruimten

Uw persoonlijke ruimte is uw eigen privéwerkruimte in de cloudhub. U kunt geen apps delen vanuit uw persoonlijke ruimte en andere gebruikers kunnen niet met u samenwerken.

Gedeelde ruimten

Gedeelde ruimten worden gebruikt om samen apps ontwikkelen en deze te delen met andere gebruikers in de ruimte. Een team kan een gedeelde ruimte hebben om eigen apps privé te ontwikkelen en gebruiken.

Gedeelde ruimten kunnen worden gemaakt door elke gebruiker met een Professional-licentie.

Werken in gedeelde ruimtes

Beheerde ruimtes

Beheerde ruimten worden gebruikt om beheerde toegang te bieden tot apps met streng toegangsbeheer voor zowel de app als de app-gegevens. In een beheerde ruimte kunnen alleen de eigenaar van de ruimte en beoogde app-gebruikers de apps openen. Geen enkele andere gebruiker kan de apps in de beheerde ruimte openen, tenzij een gebruiker hiervoor is gemachtigd.

Opmerking: Beheerde ruimten zijn niet beschikbaar voor Qlik Sense Business.

Apps in beheerde ruimten worden ontwikkeld in persoonlijke of gedeelde ruimten, en gepubliceerd in de beheerde ruimte. Leden hebben de machtiging Kan publiceren in de beheerde ruimte nodig om te kunnen publiceren.

Beheerde ruimten kunnen alleen worden gemaakt door tenantbeheerders.

Werken in beheerde ruimtes