Ga naar hoofdinhoud

Werkbladweergave

U kunt een werkblad openen vanuit het app-overzicht. In de werkbladweergave kunt u het volgende doen:

  • Analyseren met de app. U voert selecties uit in de visualisaties en gaat dieper in op uw gegevens om inzichten te verwerven.
  • Snapshots van visualisaties maken. U gebruikt de snapshots voor het samenstellen van presentaties voor gegevenspresentaties.
  • De app ontwikkelen of bewerken. U maakt werkbladen en visualisaties die worden gebruikt om gegevens te analyseren. U kunt ook nog een gegevensbestand in de app laden.

Analyseren

Als eerste stap bij het analyseren van gegevens op een werkblad maakt u selecties in de visualisaties. Met de werkbladnavigatie kunt u snel schakelen tussen de werkbladen en de inhoud bekijken.

Werken met gegevensinzichten in de analyseweergave.

Sheet view with visualizations.

A: De werkbalk

De werkbalk bevat het navigatiemenu, het algemene menu en andere nuttige opdrachten.  

Werkbalkopties
UI-item Beschrijving

Algemeen menu met navigatieopties en acties die u in de app kunt uitvoeren.

Zie Navigeren met tabbladen voor meer informatie over bladeren met tabbladen en het algemeen menu.

More

Toon of verberg appgegevens, waarbij u kunt kiezen uit het bewerken van appinformatie of het openen van appopties en het vormgeven van uw app.
Voorbereiden

Uw gegevens voorbereiden. U kunt Gegevensbeheer, Gegevensmodelviewer of Editor voor laden van gegevens selecteren.

Analyseren

Uw gegevens analyseren. U kunt Werkblad of Insights selecteren.

Vertellen

Vertel een verhaal met uw gegevens. U kunt Presentatie selecteren.

Bookmark Toegang tot alle bladwijzers in de app en een nieuwe bladwijzer maken.
Edit Werkblad bewerken.
App objects Toegang tot alle werkbladen in de app en een nieuw werkblad maken met werkbladnavigatie.
Previous Vorig werkblad.
Next

Volgend werkblad.

Zie ook:

B: Selectiebalk

De selectiebalk met opdrachten voor het werken met selecties.

Selectiebalkopties
UI-item Actie
Selections - History Stap terug in selecties.
Selections - step forward Stap vooruit in selecties.
Selections - Clear all Alle selecties wissen.
Selection search

Slimme zoekactie openen om de volledige gegevensverzameling te doorzoeken.

Ga voor meer informatie naar: Slimme zoekacties gebruiken

Selections - Current De selectiefunctie openen. Dit is een uitbreiding van de selectiebalk.

Ga voor meer informatie naar Verkennen met selecties en De selectiefunctie gebruiken.

C: het werkblad

Het werkblad met visualisaties.

Zie Een app via werkbladen structureren voor meer informatie over werkbladen.

D: Selectiefunctie

De selectiefunctie openen.

Ga voor meer informatie naar De selectiefunctie gebruiken.

E: Menu-opties

Aanwijsmenu met opties:

Snapshots maken

Hiermee maakt u een snapshot van de visualisatie.

Ga voor meer informatie naar Inzichten voor presentaties verzamelen via snapshots.

Verkenningsmenu

Hiermee kunt u visualisatie-eigenschappen wijzigen zonder selecties te maken of het werkblad te bewerken.

Ga voor meer informatie naar Visuele verkenning.

volledig scherm

Gegevens verkennen op een gedetailleerd niveau dat u kunt uitbreiden, en werken met één visualisatie tegelijk op het werkblad.

Ontwikkelen (bewerken)

U schakelt bewerken van het werkblad en de visualisaties in door in de werkbalk te klikken op EditBewerken. Het eigenschappenvenster aan de rechterzijde wordt geopend.

TipU kunt ook beginnen met bewerken door een werkblad lang aan te raken of door er met de rechtermuisknop op te klikken in het app-overzicht of in het navigatievenster voor werkbladen en vervolgens Bewerken te selecteren in het snelmenu.

deelvenster links bedrijfsmiddelen zoals metingen, dimensies, velden en diagrammen. U kunt in dit venster metingen en dimensies maken voor visualisaties.

TipAls het venster aan de linkerkant is samengevouwen, klikt u op één van de bedrijfsmiddelen in het venster. Als het eigenschappenvenster is verborgen, klikt u op Eigenschappen tonen open right panel in de rechterbenedenhoek.
Bewerkingsweergave van een werkblad van een app, met het bedrijfsmiddelenvenster aan de linkerkant en het eigenschappenvenster aan de rechterkant.

Sheet view with visualizations.

A: Bedrijfsmiddelenvenster

In het bedrijfsmiddelenvenster van een app vindt u velden die u kunt gebruiken voor het maken van dimensies en metingen, en diagrammen voor het maken van visualisaties. U kunt ook aangepaste objecten gebruiken om visualisaties te maken. U kunt dimensies, metingen en visualisaties opslaan als masteritems zodat u ze kunt hergebruiken.

Ga voor meer informatie naar Bedrijfsmiddelenvenster.

B: Zoeken

Gebruik Zoeken in het bedrijfsmiddelenvenster om alle items te doorzoeken.

Ga voor meer informatie naar Zoeken in de bedrijfsmiddelen.

C: Geselecteerd

Een geselecteerde visualisatie met handgrepen om de grootte aan te passen.

Ga voor meer informatie naar Zoeken in de bedrijfsmiddelen.

D: Eigenschappen

Eigenschappen van de geselecteerde visualisatie of het werkblad. De eigenschappen van het werkblad worden getoond als u geen visualisatie hebt geselecteerd.

Ga voor meer informatie naar Visualisaties maken en bewerken.

E: Items bewerken

Knippen, kopiëren, plakken en verwijderen.

F: Ongedaan maken en opnieuw uitvoeren.

Hiermee kunt u al uw acties ongedaan maken en opnieuw uitvoeren.

Ga voor meer informatie naar Acties ongedaan maken en opnieuw uitvoeren.

G: Overzicht

Open het overzicht van variabelen.

Ga voor meer informatie naar Variabelen in uitdrukkingen gebruiken.

Optiemenu

Klik met de rechtermuisknop op een diagram om het optiemenu weer te geven.

Mogelijk zijn niet alle opties beschikbaar. Dit hangt ervan of u diagrammen in een app bewerkt of analyseert (weergeeft) en welke rechten uw beheerder aan u heeft toegewezen.

Optiemenu

Options menu

Het menu ziet er anders uit als u touchscreenmodus hebt ingeschakeld op een ondersteund apparaat. U kunt touchscreenmodus uitschakelen in het algemene menu.

Aanraakfuncties voor touchscreen in werkbladweergave

In de tabel vindt u een beschrijving van de aanraakfuncties die u kunt gebruiken in de werkbladweergave.

Aanraakfuncties
Aanraakfunctie Actie
Lang aanraken en loslaten Het snelmenu openen
Lang een visualisatie aanraken Het optiemenu openen
Vegen Bladeren door lijsten en visualisaties
Knijpen In- of uitzoomen op visualisaties
Tikken met twee vingers Een interval in een lijst, tabel of as van staafdiagram selecteren
Vegen met twee vingers Visualisatie van een spreidingsplot draaien
Tikken met drie vingers Zoomniveau van een visualisatie van een spreidingsplot resetten