Ga naar hoofdinhoud

App-inhoud delen en downloaden

U kunt inzichten uit uw apps delen. U kunt werkbladen en visualisaties als PDF's en afbeeldingen downloaden. U kunt de gegevens ook in een visualisatie downloaden als een xlsx-bestand. Als gebruikers toegang hebben tot uw cloudhub, kunt u koppelingen naar visualisaties delen met aangepaste selectiestatussen, zodat u de eerste inzichten snel kunt delen. U kunt ook visualisaties e-mailen naar anderen, zodat inzichten kunnen worden gedeeld met gebruikers die geen toegang hebben tot de cloudhub.