Ga naar hoofdinhoud

Include

De variabele Include/Must_Include specificeert een bestand dat tekst bevat die in het script moet worden opgenomen en moet worden geëvalueerd als scriptcode. U kunt delen van uw scriptcode opslaan in een apart tekstbestand en dit in meerdere apps hergebruiken. Dit is een door de gebruiker gedefinieerde variabele.

Opmerking: Deze variabele ondersteunt alleen mapgegevensverbindingen in de standaardmodus.

Syntax:

$(Include=filename)

$(Must_Include=filename)

Er zijn twee versies van de variabele:

  • Include genereert geen fout als het bestand niet wordt gevonden. De bewerking mislukt zonder melding.
  • Must_Include genereert een fout als het bestand niet wordt gevonden.

Als u geen pad opgeeft, is de bestandsnaam gerelateerd aan de werkdirectory voor de Qlik Sense-app. U kunt ook een absoluut bestandspad opgegeven of een pad naar een mapverbinding lib://. Voeg geen spatie toe voor of na het isgelijkteken.

Opmerking: De constructie set Include =filename is niet van toepassing.

Examples:  

$(Include=abc.txt);

$(Must_Include=lib://DataFiles\abc.txt);