Ga naar hoofdinhoud

Include

De variabele Include/Must_Include specificeert een bestand dat tekst bevat die in het script moet worden opgenomen en moet worden geëvalueerd als scriptcode. U kunt delen van uw scriptcode opslaan in een apart tekstbestand en dit in meerdere apps hergebruiken. Dit is een door de gebruiker gedefinieerde variabele.

InformatieDeze variabele ondersteunt alleen mapgegevensverbindingen in de standaardmodus.

Syntax:

$(Include=filename)

$(Must_Include=filename)

Er zijn twee versies van de variabele:

  • Include genereert geen fout als het bestand niet wordt gevonden. De bewerking mislukt zonder melding.
  • Must_Include genereert een fout als het bestand niet wordt gevonden.

Als u geen pad opgeeft, is de bestandsnaam gerelateerd aan de werkdirectory voor de Qlik Sense-app. U kunt ook een absoluut bestandspad opgegeven of een pad naar een mapverbinding lib://. Voeg geen spatie toe voor of na het isgelijkteken.

InformatieDe constructie set Include =filename is niet van toepassing.

Examples:  

$(Include=abc.txt);

$(Must_Include=lib://DataFiles\abc.txt);