Ga naar hoofdinhoud

QlikView in Qlik Sense Enterprise on Kubernetes

U kunt QlikView-apps uploaden en openen in de Qlik Sense-cloudhub. U kunt ook QlikView-apps met andere gebruikers delen door ze te publiceren in ruimten.

QlikView-apps zijn compatibel met Qlik Sense Enterprise on Kubernetes. QlikView-gebruikers die QlikView-apps willen gebruiken in een cloudmomgeving moeten een uniforme licentie hebben. De uniforme licenties zijn beschikbaar sinds de April 2019-versie van QlikView en Qlik Sense.

Voor meer informatie over licenties voor QlikView raadpleegt u Licensing QlikView (alleen in het Engels).

U kunt als volgt QlikView-apps aan de cloudhub toevoegen:

Opmerking: In Qlik Sense Business kunt u alleen QlikView-documenten uploaden.

QlikView-apps en koppelingen publiceren

QlikView-apps hebben hetzelfde doel als Qlik Sense-apps, maar hebben een andere interface en andere beschikbare functies. In de cloudomgeving kunnen QlikView-apps alleen worden weergegeven. U kunt de visualisaties verder ontdekken in de app, maar u kunt de app niet bewerken of uw eigen werkbladen eraan toevoegen. U kunt QlikView-apps delen met andere gebruikers door ze toe te voegen aan beheerde en gedeelde ruimtes.

Leden van de cloudhub met beheerrechten voor een QlikView Server-omgeving kunnen QlikView-documenten, en koppelingen naar documenten, distribueren naar de cloudhub. QlikView-documenten openen direct in de cloudhub.

U kunt documenten en koppelingen in Qlik Sense Enterprise on Kubernetes publiceren.

Koppelingen die in de cloudhub zijn gepubliceerd, leiden u buiten de cloudomgeving om naar de QlikView AccessPoint waar het QlikView-document wordt geopend. De gebruiker moet toegang hebben tot de QlikView Server.

QlikView-documenten en -koppelingen in een Qlik Sense-cloudhub publiceren (alleen in het Engels)

Leden van cloudhub kunnen ook QlikView-apps uploaden naar persoonlijke ruimtes in de cloudhub en ze publiceren in beheerde en gedeelde ruimtes. Voor meer informatie over het uploaden van een QlikView-app in de cloudhub raadpleegt u Een QlikView-app uploaden en delen in de Qlik Sense-cloudhub

QlikView-apps en QlikView-documenten

In een QlikView-omgeving worden QlikView-bestanden documenten genoemd en hebben de bestandsindeling .qvw. In een cloudomgeving worden QlikView-bestanden apps genoemd en hebben de bestandsindeling .qvapp. Wanneer een QlikView-document wordt geüpload naar de cloudhub, wordt het bestand automatisch omgezet van .qvw naar .qvapp, zodat het compatibel is met de cloudomgeving. Documenten die zijn omgezet van .qvw naar .qvapp kunnen niet worden teruggezet naar de originele bestandsindeling.

Door een QlikView-document om te zetten in een QlikView-app kunnen leden van een cloudhub de QlikView-inhoud in de cloudomgeving openen en kunnen ze daarmee communiceren. Deze omzetting zorgt er echter voor dat een aantal functies wordt beperkt. Voor meer informatie voor de ondersteunde en niet-ondersteunde functionaliteit van de QlikView-app raadpleegt u: Met QlikView-apps werken in de cloudhub

Een QlikView-app uploaden en delen in de Qlik Sense-cloudhub

U kunt een QlikView-bestand (.qvw) handmatig uploaden naar de Qlik Sense-cloudhub vanuit de QlikView-publishermap of vanuit een willekeurige voorkeurslocatie in uw Windows-omgeving. Zodra deze is geüpload, bevindt de app zich in uw persoonlijke ruimte. U kunt deze delen naar gedeelde ruimtes en deze publiceren in beheerde ruimtes waarvoor u het recht 'Kan publiceren' hebt.

Doe het volgende:

 1. Selecteer een QlikView-bestand (.qvw) dat u wilt uploaden in de Qlik Sense-cloudhub.
 2. Tip: QlikView-bestanden kunnen worden geüpload vanuit elke lokale of externe locatie. Als u een QlikView-bestand uploadt vanuit de publishermap in een QlikView Server-omgeving, is het een goede gewoonte om het bestand eerst opnieuw te laden vanuit de QlikView Management Console, zodat u er zeker van bent dat u met de nieuwste versie werkt.
 3. In de cloudhub uploadt u het QlikView-bestand naar uw persoonlijke ruimte. In de rechterbovenhoek klikt u op de knop Maken en selecteert u vervolgens App uploaden in het vervolgkeuzemenu.

  Zodra de app is geüpload, bevindt deze zich in uw persoonlijke ruimte.

 4. Deel de QlikView-app met andere leden van een cloudhub door deze te publiceren in beheerde ruimtes of door deze te delen in gedeelde ruimtes.
  • Kies een of meer beheerde ruimtes waar u de QlikView-app wilt publiceren. Beheerde ruimtes worden gemaakt door de tenantbeheerder.
   Voor gedetailleerde documentatie, raadpleegt u Werken in beheerde ruimtes
  • Kies een gedeelde ruimte waarin u uw QlikView-app wilt delen. Voor gedetailleerde documentatie over gedeelde ruimten, raadpleegt u Werken in gedeelde ruimtes.

Met QlikView-apps werken in de cloudhub

Vanuit de cloudhub kunt u op dezelfde manier communiceren met QlikView-apps als met Qlik Sense- apps. QlikView-apps kunnen als favoriet worden ingesteld en aan verzamelingen worden toegevoegd. In tegenstelling tot Qlik Sense-apps, kunnen QlikView-apps in de cloudhub alleen worden weergegeven. QlikView-apps kunnen met anderen worden gedeeld via gedeelde ruimten. Andere gebruikers kunnen daar geen community- of gedeelde inhoud aan toevoegen.

Elke app in de cloudhub geeft de app-naam, omschrijving, eigenaar en wijzigingsdatum van de app weer. U kunt op de app klikken om deze te openen. U kunt op More klikken om meer opties voor de app weer te geven, waaronder:

 • Details

  Details geeft een overzicht van de app-gegevens. Hier worden de aanmaakdatum van de app en de laatste wijzigingsdatum weergegeven. Details laten ook de toegepaste tags in de app zien en wie toegang heeft tot de app. U kunt ook de beheerde ruimtes bekijken waarin de app is gepubliceerd.

 • Publiceren

  U kunt apps publiceren vanuit een persoonlijke of gedeelde ruimte. U moet de machtiging Kan publiceren hebben in de beheerde ruimten waarin u publiceert.

  Apps in cloudhubs publiceren

 • Bewerken

  U kunt de naam, beschrijving, tags en ruimte van de app wijzigen.

  App-details bewerken in de cloudhub

 • Verwijderen

  U kunt elke app waarvan u de eigenaar bent uit de cloudhub verwijderen. Als u een machtiging hebt voor een ruimte, kunt u de app ook uit de ruimte verwijderen.

  Apps verwijderen

 • App openen in IE-plugin

  Alleen beschikbaar via Microsoft Internet Explorer (IE). Als de plugin is geïnstalleerd, wordt de app in de plugin geopend.

  De IE-plugin is een applicatie die is geïnstalleerd in Internet Explorer van de lokale gebruiker. De plugin verwerkt de weergave en kenmerken van Internet Explorer om de inhoud van de QlikView-app te kunnen weergeven in een opmaak die zo veel mogelijk overeenkomt met het originele qvw-bestand.

  De URL van uw tenant moet worden toegevoegd als vertrouwde site in Internet Explorer (Internetopties > Beveiliging). U kunt het https:// gedeelte van de URL weglaten en de instelling Gemengde inhoud weergeven activeren, die u in de Aangepast niveau... instellingen voor vertrouwde sites vindt.

U kunt QlikView-apps niet opnieuw laden in de cloudhub. Voor apps die handmatig zijn geüpload in de cloudhub, kunt u de app opnieuw uploaden met de bijgewerkte gegevens.

Ondersteunde functionaliteit

Hier vindt u een lijst met ondersteunde acties bij het openen van een QlikView-app in de cloudhub. Standaard gebruik met alle objecten en alle uitdrukkingen wordt ondersteund.

 • Selecteren, mogelijke selecteren, uitgesloten selecteren, alles selecteren
 • Sectietoegang
 • Acties en triggers
 • Terug, vooruit
 • Draaiend
 • Sorteren
 • Drill-down
 • Zoeken
 • Vergrendelen
 • Schakelen tussen werkbladen
 • Loskoppelen, bijvoegen
 • Minimaliseren, maximaliseren
 • Wissen, alles wissen, overige velden wissen
 • Referentie instellen
 • Alternatieve states
 • Set-analyse
 • Bladwijzers voor document
 • Toegankelijkheid en GeoAnalytics-uitbreidingen

Niet ondersteunde functionaliteit

Hier volgt een lijst met acties die op dit moment niet worden ondersteund:

 • Alleen Analyzer- en Professional-licentietypes hebben toegang tot QlikView-apps in een cloudomgeving.
 • Functies die zijn gebaseerd op gedeelde bestandspersistentie in Windows worden niet ondersteund. Bijvoorbeeld: Bladwijzers voor servers (maken, verwijderen, bewerken, delen, als link mailen), serverobjecten, nieuwe app maken, werkblad toevoegen, nieuwe werkbladobjecten.
 • U kunt QlikView-apps niet downloaden vanuit de cloudhub.
 • U kunt QlikView-apps niet opnieuw laden in de cloudhub.
 • QlikView-apps in een cloudomgeving zijn alleen-lezen. Scriptfuncties zijn niet beschikbaar.
 • AJAX-client en IE Plugin worden ondersteund, maar de volgende niet: Openen in server en versie voor kleine apparaten (Mobiele clients - klein apparaat en mobiele app).

 • Het is niet mogelijk om een bestaande app te vervangen met een nieuwe upload. Met elke nieuwe upload wordt er een nieuwe kopie van de app toegevoegd en wordt de vorige niet verwijderd, zelfs niet als twee apps dezelfde naam hebben.
 • Opmerkingen
 • Invoervelden
 • Keten van documenten
 • Laatste state van document
 • Samenwerkingssessie
 • Macro's worden alleen ondersteund in gedistribueerde apps.

 • Waarschuwingen
 • Exporteren, naar Excel verzenden werkt alleen in de IE Plugin, niet in de AJAX-client.

 • Rapportage (PDF) en printen op aanvraag (Qlik NPrinting) worden niet ondersteund. Printen (HTML) werkt via de IE Plugin.

 • Kopiëren werkt alleen met de IE Plugin.

 • Object delen
 • Opnieuw laden, zowel volledig als gedeeltelijk
 • Opslagplaats (alleen-lezen)
 • Eigenschappen (alleen-lezen)
 • Geavanceerde analyses (uitbreidingen aan de serverzijde)
 • Direct Discovery
 • Dynamische update
 • de uitbreidingen Accessibility en GeoAnalytics worden ondersteund, maar geen andere uitbreidingen vanuit de client (uitbreidingen van derden)

 • Bundelen (voornamelijk gebruikt bij afbeeldingen)
 • Meerdere talen worden ondersteund, maar het taalbeheer is anders dan QlikView AccessPoint, zie Taal wijzigen in Qlik Sense.