Ga naar hoofdinhoud

Gegevens beheren

U moet verbinding maken met een gegevensbron voordat u visualisaties kunt maken in een Qlik Sense-app. U kunt uw gegevens in Gegevensbeheer bekijken en manipuleren. Wanneer u klaar bent, kunt u uw gegevens in uw app laden.

Verbinding maken met uw gegevens

Als uw gegevens in een bestand op uw computer staan, kunt u dit uploaden naar uw cloud met behulp van DataFiles.

Gegevens toevoegen vanuit geüploade gegevensbestanden

Als uw gegevens in een database staan, kunt u een connector gebruiken.

Verbinding maken met gegevensbronnen

Als u in een gedeelde ruimte werkt, kunt u gegevensbestanden en verbindingen direct aan de gedeelde ruimte toevoegen.

Gegevensbronnen beheren in gedeelde ruimten

Uw gegevens toevoegen en laden

Zodra u verbinding heeft gemaakt met uw gegevens, laat Qlik Sense u hier een voorbeeld van zien in het koppelingenvenster van Gegevensbeheer. U kunt meer gegevensbronnen toevoegen, de gegevens transformeren en tabellen koppelen.

Wanneer u klaar bent met het voorbereiden van uw gegevens, klikt u op knop Gegevens laden. U kunt nu met uw gegevens visualisaties in de app maken.

Gegevens toevoegen vanuit een nieuwe gegevensbron

Geavanceerde gebruikers

Bekijk uw gegevens

Het gegevensmodel weergeven

Wilt u uw gegevens nader bekijken? Gebruik de gegevensmodelviewer.

Tips voor het gebruik van gegevensmodellen

Dit zijn enkele aandachtspunten waarmee u rekening moet houden bij het modelleren van uw gegevens.

Problemen?

Gegevens in apps beheren met Gegevensbeheer

U kunt gegevens toevoegen vanuit gegevensbronnen zonder een scripttaal te hoeven leren. Gegevensselecties kunnen worden bewerkt en u kunt assistentie krijgen bij het maken van gegevenskoppelingen in uw gegevensmodel.

Verbinding maken met gegevensbronnen

Gegevensverbindingen bieden een manier om snelkoppelingen op te slaan naar de gegevensbronnen die u vaak gebruikt. Qlik Sense biedt connectoren om verschillende gegevensbronnen te openen, zoals databases, CSV-bestanden, Microsoft Excel-spreadsheets, webbronnen, REST API, Salesforce.com en SAP. Veel van de connectoren die toegang hebben tot deze gegevensbronnen zijn ingebouwd in Qlik Sense en andere kunnen worden toegevoegd.

Gegevens laden met het load-script voor gegevens

U kunt een gegevensmodel bouwen met ETL (Extract, Transform & Load)-processen met behulp van de taal voor load-scripts voor gegevens van Qlik Sense. De scripttaal is krachtig en stelt u in staat complexe transformaties uit te voeren en een schaalbaar gegevensmodel op te stellen.

Het gegevensmodel weergeven

De gegevensmodelviewer biedt een overzicht van de gegevensstructuur van de app. U kunt voorbeelden van gegevens in tabellen en velden bekijken in de gegevensmodelviewer. U kunt ook in een handomdraai dimensies en metingen maken.

Tips voor het gebruik van gegevensmodellen

Er is een aantal verschillende manieren om gegevens in de Qlik Sense-app te laden, afhankelijk van hoe de gegevens zijn gestructureerd en welk gegevensmodel u wilt bereiken.

Problemen oplossen - Gegevens laden

In deze sectie worden problemen beschreven die kunnen optreden bij het laden en modelleren van gegevens in Qlik Sense.