Ga naar hoofdinhoud

Gegevens toevoegen

Uw tweede stap richting een complete app is het laden van de gegevens. U laadt de volgende bestanden:

 • Sales.xlsx

 • Item master.xlsx

 • Cities.xlsx

 • Sales rep.csv

 • Customers.xlsx

Gegevens laden vanuit het eerste gegevensbestand

Het is een goede gewoonte om het meest belangrijke bestand als eerste toe te voegen. In dit geval is dit Sales.xlsx.

U moet eerst uw persoonlijke gegevensbestanden zoeken en de gegevens laden.

Doe het volgende:

 1. Klik op Gegevens toevoegen vanuit gegevens en andere bronnen.

  Een venster met de gegevensbronselectie wordt weergegeven.

 2. Onder Bestandslocaties klikt u op Gegevensbestanden.

  Een dialoogvenster voor de selectie van gegevensbestanden wordt weergegeven.

 3. Selecteer in het dialoogvenster voor bestandsselectie het bestand Sales.xlsx.

  Er wordt een voortgangsvenster weergegeven, waarna het venster voor gegevensselectie wordt geopend. U kunt zien dat Sales, een werkblad in het gegevensbestand, al is geselecteerd. Ingesloten veldnamen is eveneens geselecteerd. Dat is correct.

  Het gegevensselectievenster voor het bestand Sales.xlsx

 4. Schakel gegevensprofilering in door op ¥ te klikken, naast de knop Gegevens toevoegen rechtsonder in het venster, en de optie in te schakelen.

 5. Klik op Gegevens toevoegen.

  Er wordt een voortgangsvenster getoond voordat de Koppelingsweergave van Gegevensbeheer wordt geopend. In deze weergave worden uw gegevens weergegeven in de vorm van bellen. De tabel Sales wordt toegevoegd en gemarkeerd met * om aan te geven dat het een nieuwe of bijgewerkte tabel betreft.

Voordat u gegevens gaat laden, worden nog meer gegevensbestanden toegevoegd. Ga door met Het bestand Sales rep toevoegen.

Het bestand Sales rep toevoegen

Het volgende gegevensbestand dat u gaat toevoegen is Sales rep.csv.

In de weergave Koppelingen doet u het volgende:

 1. Klik op het gebied P in de linkerbovenhoek om extra gegevens toe te voegen.

  Uw persoonlijke gegevensbestanden worden getoond.

 2. Voeg het bestand Sales rep.csv toe door erop te klikken.

  Het dialoogvenster voor selectie van de gegevensbron wordt geopend.

 3. Selecteer alle velden en zorg ervoor dat Ingesloten veldnamen onder Veldnamen is geselecteerd om de namen van de tabelvelden mee te nemen bij het laden van de gegevens.

  Het veld Scheidingsteken is ingesteld op Puntkomma en dat is correct. Qlik Sense herkent het scheidingsteken automatisch en geeft de gegevens standaard weer met het juiste scheidingsteken.

  Het gegevensselectievenster voor het bestand Sales rep.csv

 4. Klik op Gegevens toevoegen.

  Er wordt een voortgangsvenster getoond voordat Gegevensbeheer wordt geopend. De tabel Sales rep wordt toegevoegd en gemarkeerd met Toevoegen in wachtrij.

  De volgende stap is het koppelen van uw gegevens.

Gegevens koppelen

Nu is het is tijd om een koppeling te maken tussen de velden in uw tabellen Sales en Sales rep.

Doe het volgende:

 1. Klik op Koppelingen om terug te gaan naar het overzicht van Gegevensbeheer.

  In de weergave Koppelingen van Gegevensbeheer worden uw gegevens weergegeven met behulp van bellen, waarbij elke bel een gegevenstabel vertegenwoordigt en de grootte van de bel de hoeveelheid gegevens in de tabel aangeeft. Bellen die met een * zijn gemarkeerd, geven aan dat het een nieuwe of bijgewerkte tabel betreft.

 2. Sleep de bel Sales rep naar de bel Sales toe.

  Qlik Sense detecteert nu een gematigd aanbevolen koppeling met de tabel Sales en de bijbehorende bel wordt oranje gemarkeerd.

 3. Zet de bel Sales rep neer op de bel Sales.

  Er wordt nu een koppeling gemaakt tussen de bellen en de tabellen worden gekoppeld met behulp van de aanbevolen velden.

 4. Klik op de koppeling tussen de bel Sales rep en de bel Sales.

  Het koppelingsvenster, onder aan het scherm, bevat een voorbeeldweergave van gegevens in de gekoppelde velden.

 5. Klik op de koppeling Sales rep ID-Sales Rep Number in het koppelingsvenster en geef deze de naam Sales Rep Number.
 6. De koppeling heeft nu de naam Sales Rep Number.

Nu hebt u de eerste twee tabellen gekoppeld. De volgende stap is het toevoegen van meer gegevensbestanden.

Meer gegevens toevoegen en koppelen

U gaat de laatste drie gegevensbestanden toevoegen voordat u gegevens gaat laden en gaat beginnen met het bouwen van de app.

In de weergave Koppelingen doet u het volgende:

 1. Voeg de volgende gegevensbestanden toe door dezelfde procedure als eerst te volgen:

  • Cities.xlsx

  • Customers.xlsx
  • Item master.xlsx

 2. Tip: Selecteer alle velden en zorg ervoor dat Ingesloten veldnamen onder Veldnamen is geselecteerd om de namen van de tabelvelden mee te nemen bij het laden van de gegevens.

  U zou nu vijf gegevensbestanden moeten zien.

  U hebt de tabellen Sales en Sales rep al gekoppeld. Qlik Sense helpt u bij het identificeren van aanbevolen koppelingen. Dit zult u nu gaan verkennen.

 3. Houd de bel Customer ingedrukt.

  De bellen Sales en Cities zijn groen gemarkeerd omdat Qlik Sense sterk aanbeveelt om deze twee tabellen Customers te koppelen.

 4. Houd de bel Cities ingedrukt.

  De bel Customer is groen gemarkeerd. De bel Sales is oranje gemarkeerd om aan te geven dat de aanbeveling van gemiddeld niveau is.

 5. Houd de bel Item master ingedrukt.

  De bel Sales is groen gemarkeerd.

Aanbevolen koppelingen worden voor alle tabellen herkend en u laat de koppelingen nu door Qlik Sense maken.

Doe het volgende:

  1. Klik op Ñ.

   Het tabblad Aanbevolen koppelingen wordt geopend.

  2. Klik op Alles toepassen.

   De tabellen worden nu gekoppeld op basis van de aanbevelingen van Qlik Sense.

   De koppelingen tussen de vijf tabellen, aangegeven door koppelingen tussen de respectieve bellen

Alle tabellen zijn nu gekoppeld en u kunt de gegevens nu laden.

Gegevens laden

U hebt nu alle gegevensbestanden toegevoegd en hun tabellen gekoppeld. Voordat u uw app begint te bouwen, moet u het script laden.

Doe het volgende:

 1. Klik op Gegevens laden.

  Er wordt een voortgangsvenster weergegeven terwijl de gegevens worden geladen. Als het laden van de gegevens is voltooid, kunt u doorgaan.

 2. Klik op Sluiten.

Het gegevensmodel weergeven

U bent nu gereed om te beginnen met het bouwen van uw app, maar voordat u begint, gaan we eerst het gegevensmodel even bekijken.

Doe het volgende:

 1. Open in de werkblak de vervolgkeuzelijst en kies Gegevensmodelviewer.
 2. Klik op de werkbalk in de gegevensmodelviewer op s om de tabellen uit te vouwen.

Alle tabellen zijn nu verbonden en de gegevensmodelviewer zou de volgende inhoud moeten hebben. Een veld dat twee of meer tabellen met elkaar verbindt, wordt een sleutel genoemd.

De gegevensmodelviewer met tabellen verbonden door sleutelvelden

U bent klaar met het toevoegen van gegevens en kunt uw app gaan bouwen.