Ga naar hoofdinhoud

Inschakeling van genereren van on-demand-app

Het genereren van on-demand-apps wordt beheerd door de On-Demand App Service. Tenantbeheerders kunnen de On-Demand App Service in de Management Console inschakelen op het tabblad Instellingen. De service is standaard uitgeschakeld en moet worden ingeschakeld voordat het mogelijk is selectie- en sjabloon-apps te koppelen en On-demand-apps te genereren.

Wanneer de service wordt overgeschakeld van ingeschakeld naar uitgeschakeld, kunnen alle verzoeken die in behandeling zijn om On-demand-apps te genereren worden voltooid. Maar zodra de service is uitgeschakeld, zullen geen nieuwe verzoeken om apps te genereren worden geaccepteerd, noch zullen ontwikkelaars in staat zijn om nieuwe navigatiekoppelingen voor On-demand-apps aan te maken of te bewerken. Deze mogelijkheden worden hersteld zodra de service weer wordt ingeschakeld.