Ga naar hoofdinhoud

Gegevens aan de app toevoegen

OP DEZE PAGINA

GERELATEERD LESMATERIAAL

Gegevens aan de app toevoegen

U kunt snel gegevens toevoegen aan uw app. Open Gegevensbeheer en klik vervolgens op ú. U kunt ook klikken op Gegevens toevoegen in het menu ¨. U wordt tevens gevraagd gegevens toe te voegen wanneer u een nieuwe app maakt. Wanneer u een werkblad bewerkt, kunt u ook op Toevoegen in het deelvenster Velden klikken om gegevens toe te voegen.

Opmerking: Welke opties voor het toevoegen van gegevens en gegevensbronnen voor u beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw Qlik Sense platform en configuratie.
De weergave Gegevens toevoegen in Qlik Sense Enterprise on Windows

In-app

Handmatige invoer. Klik om een tabel in-app te maken en de gegevens aan de app toe te voegen.

Bestaande verbindingen

U kunt bestaande verbindingen en bestandslocaties per ruimte weergeven. Gebruik de vervolgkeuzelijst om de ruimte te selecteren waaruit u gegevens wilt toevoegen.

Bestandslocaties

Gegevensbestanden: Klik om een gegevensbestand te uploaden of om gegevens toe te voegen uit een bestand dat al is geüpload.

Gegevensverbindingen

Geeft verbindingen weer die naar een externe gegevensbron zijn gemaakt. De verbinding verschijnt nadat deze is gemaakt onder Verbinding maken met een nieuwe gegevensbron.

Klik op een verbinding om gegevens toe te voegen aan de app.

Gegevens toevoegen

Klik om gegevens toe te voegen aan een app. De knop wordt ingeschakeld nadat u een verbinding hebt gemaakt en uw gegevens hebt geselecteerd om te laden. U kunt gegevens toevoegen met profilering in- of uitgeschakeld. Gegevensprofilering wordt aanbevolen en is standaard ingeschakeld. Klik op ¥ om gegevensprofilering uit te schakelen.