Ga naar hoofdinhoud

Gegevens toevoegen vanuit geüploade gegevensbestanden

OP DEZE PAGINA

Gegevens toevoegen vanuit geüploade gegevensbestanden

U kunt bepaalde bestandstypen uploaden en die gegevens laden in deEditor voor het laden van gegevens of in Gegevensbeheer.

Als u gegevens uit bestanden beschikbaar wilt maken in de app, moet u:

 • Uw gegevensbestanden naar de cloud uploaden. Elk gegevensbestand moet 500 MB of minder zijn.
 • De gegevens toevoegen aan de app. Dit is een voorbereidende stap waarmee u de gegevens die u wilt laden kunt selecteren en voorbereiden.
 • De gegevens inladen in de app. Wanneer u klaar bent met het selecteren en voorbereiden van de gegevens, kunt u de gegevens in de app laden. Nadat u de gegevens hebt geladen, kunt u ze gebruiken om visualisaties in de app te maken.
Opmerking: Bestandsextensies van DataFiles-verbindingen zijn hoofdlettergevoelig. Bijvoorbeeld: .qvd.

Gegevensbestanden naar de cloud uploaden

U kunt gegevensbestanden naar de cloud uploaden vanuit het venster Gegevensbestanden. Er zijn verschillende manieren om dit venster te openen. In de vervolgkeuzelijst Ruimtes kunt u de ruimte selecteren waar de gegevensbestanden naar moeten worden geüpload. Als u gegevensbestanden aan een ruimte wilt toevoegen, moet u over bewerkingsrechten beschikken.

In een nieuwe app

Doe het volgende:

 1. Open de app.
 2. Klik op Gegevens uit bestanden en andere bronnen toevoegen.
 3. Klik in het linkermenu op Gegevensbestanden.
 4. Klik onder Mapsnelkoppelingen op Gegevensbestanden en upload een gegevensbestand.

In een bestaande app

Doe het volgende:

 1. Open de app.
 2. Klik in het bovenste menu op het tabblad Gegevens en vervolgens op Gegevens toevoegen.
 3. Klik in het linkermenu op Gegevensbestanden.
 4. Klik onder Mapsnelkoppelingen op Gegevensbestanden en upload een gegevensbestand.

In de editor voor het laden van gegevens, vanuit een bestaande gegevensbestand-verbinding

Doe het volgende:

 1. Open de app.
 2. Open de editor voor laden van gegevens.
 3. Ga naar het rechtervenster Gegevensverbindingen. U ziet nu de toegankelijke mappen uit persoonlijke en gedeelde ruimten.
 4. Kies een map met gegevensbestanden en klik erop Select data.

Nadat u een bestand naar uw cloud hebt geüpload, kunt u de gegevens aan uw app toevoegen en gegevens in uw app laden.

Gegevens laden in de app

Waarschuwing:

Voeg geen tabel toe in Gegevensbeheer als die tabel al als gescripte tabel met dezelfde naam en dezelfde kolommen aan de editor voor laden van gegevens is toegevoegd.

In Gegevensbeheer

Opmerking: In Gegevensbeheer kunnen gegevensbestanden alleen worden geüpload naar of worden gelezen vanuit uw persoonlijke ruimte of de huidige ruimte van de app.

Doe het volgende:

 1. Open een app.
 2. Onder Open Gegevensbeheer en klik vervolgens op ú. U kunt ook klikken op Gegevens toevoegen in het menu ¨. Gegevens toevoegen kunt u uw gegevens selecteren en voorbereiden voordat u de gegevens in uw app laadt.
 3. Klik op Gegevensbestanden.
 4. Kies het bestand dat uw gegevens bevat. Qlik Sense geeft u een voorbeeld van uw gegevens.
 5. Selecteer de tabellen en velden om te laden.

 6. Klik op Gegevens toevoegen om de gegevens te openen in de weergave Koppelingen van Gegevensbeheer. Hierdoor kunt u meer gegevensbronnen toevoegen, de gegevens transformeren en de tabellen koppelen in Gegevensbeheer.

  Gegevensprofilering is standaard ingeschakeld wanneer u op Gegevens toevoegen klikt. Gegevensprofilering zorgt voor het volgende:

  • Raadt gegevenskoppelingen aan.
  • Kwalificeert automatisch gemeenschappelijke velden tussen tabellen. Dit voegt een unieke, op de tabelnaam gebaseerde prefix toe.
  • Wijst datum- en tijdvelden toe aan autoCalendar.

  Tabellen worden niet automatisch gekoppeld op basis van gemeenschappelijke veldnamen. U kunt tabellen koppelen in de weergave Koppelingen.

  Tip: Als u de gegevens rechtstreeks in de app wilt laden, klikt u op ¥ en schakelt u vervolgens gegevensprofilering uit. Hierdoor worden, wanneer u gegevens toevoegt, ook alle bestaande gegevens opnieuw geladen vanuit gegevensbronnen. Tabellen zullen automatisch worden gekoppeld op basis van gemeenschappelijke veldnamen. Er zullen geen datum- en tijdvelden worden gemaakt.
 7. Klik op Gegevens laden wanneer u gereed bent met het voorbereiden van de gegevens. Als er ernstige problemen worden gevonden, moet u de problemen verhelpen in Gegevensbeheer voordat u gegevens kunt laden naar de app.

Vanuit een gegevensverbinding in de editor voor laden van gegevens

U kunt naar Gegevensverbindingen gaan en het dialoogvenster Data SelectionGegevens selecteren gebruiken om gegevens te selecteren die u wilt laden.

Ga voor meer informatie naar Gegevens in de editor voor het laden van gegevens selecteren.

Vanuit een bestand, door scriptcode te schrijven

Bestanden worden geladen via een LOAD-instructie in het script. LOAD-instructies kunnen de volledige set van scriptuitdrukkingen bevatten. Als u gegevens vanuit een andere Qlik Sense-app wilt lezen, kunt u een Binary-instructie gebruiken.

Ga voor meer informatie naar Load.

Een bijgewerkt gegevensbestand uploaden

Als u gegevens in een app wilt bijwerken, kunt u een bijgewerkt gegevensbestand uploaden met dezelfde naam als het bestand dat u eerder hebt geüpload. Wanneer daarom wordt gevraagd, kiest u ervoor het vorige bestand te vervangen. Nadat u het gegevensbestand hebt geüpload, kunt u de gegevens in uw app laden.