Ga naar hoofdinhoud

Wat u kunt doen in Qlik Sense Enterprise on Kubernetes

Met de producten van Qlik kunt u met apps en visualisaties werken om een overzicht te krijgen van uw gegevens. U kunt weloverwogen beslissingen nemen en nieuwe inzichten opdoen op basis van de relaties die uit uw gegevens naar voren komen.

Zoals u kunt zien op Qlik Demo's dienen onze producten voor verschillende doeleinden. U kunt een toeleveringsketen toewijzen, kosten van medische apparatuur bijhouden of uw zelfbedachte sportconcept beheren.

Qlik Sense is een platform voor gegevensanalyse waarmee gebruikers van alle niveaus gegevens kunnen onderzoeken en tot ontdekkingen kunnen komen. Er zijn twee belangrijke interactiegebieden in Qlik Sense: de cloudhub en apps. Uw gebruikersrol bepaalt wat u wel en niet kunt doen in Qlik Sense.

Gebruikersrollen

Alle leden van een Qlik Sense-tenant hebben een gebruikersrol. Qlik Sense heeft twee gebruikersrollen die kunnen worden toegewezen aan gebruikers van de Qlik Sense-cloudhub: Analyzer en Professional.

Analyzer

Analyzers zijn app-consumenten. U kunt de cloudhub gebruiken om apps te openen en apps te verkennen die door andere gebruikers worden gedeeld, maar u kunt niet uw eigen apps maken.

U kunt gegevensdetecties onderzoeken en maken. In sommige apps kunt u uw eigen privéwerkbladen en presentaties toevoegen, maar u kunt deze niet delen met andere gebruikers.

Als Analyzer kunt u in gedeelde ruimtes samenwerken met andere gebruikers. U kunt de apps in de gedeelde ruimte bekijken.

Professional

Professionals zijn gebruikers die toegang nodig hebben tot alle functies in een Qlik Sense-implementatie. Een Professional kan apps maken, bewerken en delen. Gebruikers met een Professional-licentie kunnen ook gedeelde ruimtes aanmaken.

Als u een professional bent, hebt u de mogelijkheid een groot aantal rollen te hebben in de cloudhub. U kunt zelf apps maken of samenwerken met andere leden. U kunt een beheerder van gedeelde of beheerde ruimtes zijn, waarbij u de toegang tot inhoud van de ruimtes coördineert.

Tenantbeheerders

Tenantbeheerders zijn gebruikers die Qlik Sense-implementaties beheren en besturen. Tenantbeheerders hebben dezelfde rechten als professionele gebruikers in de cloudhub. Ze hebben daarnaast extra administratieve mogelijkheden. Tenantbeheerders zijn de enige gebruikers die toegang hebben tot de Management Console.

Voor meer informatie over het bestuur van Qlik Sense Enterprise on Kubernetes, raadpleegt u Qlik Sense Enterprise on Kubernetes besturen op Kubernetes (alleen in het Engels).

Apps

De kern van Qlik Sense-gegevensanalyse is de app. Met apps kunt u gegevensdetecties maken met behulp van visualisaties in de apps. Apps bestaan uit gegevensbronnen, werkbladen en presentaties:

Gegevensbronnen.

Qlik Sense-apps hebben twee hulpmiddelen om gegevensbronnen toe te voegen en gegevens te laden: 

 • Gegevensbeheer: Biedt een visuele ervaring voor het toevoegen van gegevens aan uw app. U kunt gegevenstabellen slepen en neerzetten om uw gegevens te koppelen en transformeren.
 • Editor voor laden van gegevens: Hiermee kunt u het load-script bewerken.

Makers van apps kunnen een combinatie van deze tools gebruiken om hun load-script voor gegevens te maken. Gegevensbronnen kunnen ook direct worden toegevoegd aan persoonlijke of gedeelde ruimtes.

Makers van apps kunnen relaties leggen tussen gegevensbronnen in een app, waardoor relaties worden ingesteld tussen verschillende gegevensbronnen. Als u gegevens laadt, worden deze in uw app geladen met behulp van de parameters die zijn ingesteld in het load-script. De gegevens zijn beschikbaar als velden voor analyse in u app. Voor meer informatie over gegevensbronnen, raadpleegt u Gegevens beheren.

Werkbladen

Werkbladen worden voornamelijk gebruikt om dingen te ontdekken, te analyseren en te bekijken in een Qlik Sense-app.

De werkbladweergave

Qlik Sense sheet view

Makers van apps gebruiken werkbladen om visualisaties met app-gegevens toe te voegen. Visualisaties kunnen diagrammen zijn, zoals staafdiagrammen, cirkeldiagrammen en tabellen. Visualisaties in Qlik Sense zijn interactief. Voor meer informatie over het maken visualisaties raadpleegt u Visualisaties kiezen en gebruiken.

App-gebruikers kunnen in visualisaties selecties maken. Zodra u de selecties hebt gemaakt, worden andere visualisaties bijgewerkt om de selecties van de gebruiker weer te geven. Zie Apps gebruiken voor meer informatie over werkbladen verkennen.

Presentaties

Presentaties zijn een hulpmiddel om uw gegevensinzichten te delen. Dankzij presentaties kunnen gebruikers rapportages, presentaties en onderzoeksanalyses combineren.

De presentatieweergave

Story view of an app

Presentaties worden weergegeven in een tijdlijn met dia's. Dia's bevatten momentopnames die gebruikers hebben vastgelegd tijdens de gegevensanalyse. Momentopnames zijn een grafische voorstelling van de state van een gegevensobject op een bepaald moment. De state van een momentopname verandert niet wanneer de state van een bronvisualisatie wordt bijgewerkt. Gebruikers kunnen terugkeren naar live gegevens in de presentaties, omdat deze presentaties deel uitmaken van de app.

Presentaties kunnen ook live gegevenswerkbladen bevatten. Deze werken op dezelfde manier als werkbladen buiten de presentatieweergave en geven gebruikers de kans om de gegevens te bekijken als deel van hun presentatie. Zie Gegevenspresentatie voor meer informatie over presentaties.

De Qlik Sense-cloudhub

De cloudhub is het centrale toegangspunt voor inhoud die u en andere leden van uw tenants hebben gemaakt. De cloudhub is in drie hoofdsecties onderverdeeld:

 • Introductiepagina: De bestemmingspagina wanneer u de cloudhub opent. U kunt apps bekijken en maken.
 • Verkennen: Hiermee worden de apps en ruimtes weergegeven waar u toegang toe hebt.
 • Profiel: U kunt niet alleen uw favoriete apps zien, maar ook persoonlijke verzamelingen en apps die u aan de cloudhub hebt toegevoegd.

Voor meer informatie over de verschillende secties van de cloudhub gaat u naar De cloudhub.

De sectie Introductiepagina van de cloudhub

The Home page of the cloud hub

Ruimten

Ruimten zijn werkgebieden binnenin de cloudhub waar verschillende samenwerkingsniveaus mogelijk zijn en u apps kunt delen. Er zijn drie soorten ruimten:

 • Persoonlijk: Alleen u kunt de inhoud in uw persoonlijke ruimte zien. U kunt inhoud vanuit u persoonlijke ruimte met andere leden van de cloudhub delen.
 • Gedeeld: Gedeelde ruimtes worden gebruikt om samen te werken met andere leden van de cloudhub. In een gedeelde ruimte hebben leden verschillende rollen die bepalen wat ze kunnen doen in een gedeelde ruimte. Sommige leden kunnen apps maken en bewerken, en anderen kunnen bijvoorbeeld alleen de apps bekijken in de ruimte. Gedeelde ruimten zijn privé voor leden.
 • Beheerd: Beheerde ruimtes worden gebruikt voor de beheerde toegang tot apps. Als apps gevoelige gegevens bevatten en de toegang goed bewaakt moet worden. Net zoals met gedeelde ruimtes, hebben beheerde ruimtes strikte besturingselementen voor een gecontroleerde toegang tot inhoud in die ruimte.

Zie Werken in ruimten voor meer informatie over ruimten.

Beheerconsole

Qlik Sense Enterprise on Kubernetes wordt vanuit de Management Console beheerd Tenantbeheerders kunnen licenties, gebruikerstoewijzingen, ruimtes, thema's en uitbreidingen beheren.

De Management Console is verdeeld in vier secties:

 • Governance: beheren van gebruikers, licenties, ruimtes, planningen, gebeurtenissen en koppelingen.
 • Inhoud: beheren van aangepaste inhoud, zoals thema's en uitbreidingen.
 • Integratie: beheren van veiligheidsaspecten voor integratie.
 • Configuratie: inschakelen van functie-instellingen en configureren van identiteitsproviders.

Voor informatie over Management Console met Qlik Sense Enterprise on Kubernetes, raadpleegt u Management Console (alleen in het Engels).

Meer informatie