Ga naar hoofdinhoud

De cloudhub

In de cloudhub kunt u apps maken, delen en gebruiken.

De cloudhub is verdeeld in vier secties:

 • Introductiepagina
 • Verkennen
 • Uw profiel
 • Instellingen

Introductiepagina

Wanneer u zich aanmeldt op de cloudhub, start u op de introductiepagina. Als u een Professional-licentie hebt, worden op de introductiepagina uw apps en uw favoriete apps weergegeven. Als u de Analyzer-licentie hebt, worden op de Introductiepagina recent toegevoegde apps en uw favoriete apps weergegeven. U kunt de welkomstsectie van de Introductiepagina in- of uitschakelen vanuit uw profielmenu.

De sectie Introductiepagina van de cloudhub

The Home page of the cloud hub

Verkennen

In Verkennen kunt u de apps en ruimten tonen waartoe u toegang hebt. In de sectie Verkennen worden standaard alle apps weergegeven uit de ruimten waartoe u toegang hebt. U kunt afzonderlijke ruimten in het vervolgkeuzemenu van de ruimten selecteren om apps uit die ruimte weer te geven. U kunt ook QlikView-documentkoppelingen tonen die in de cloudhub zijn gepubliceerd.

U kunt apps in tegelweergave of lijstweergave bekijken. U kunt ook apps op label filteren. Wanneer u apps op label filtert, kunt u alleen de labels zien die ten minste één app bevatten waar u toegang tot hebt.

Apps kunnen alfabetisch, op aanmaakdatum of op wijzigingsdatum worden gesorteerd. U kunt filteren op apps die eigendom zijn van u of van anderen.

De sectie Verkennen van de cloudhub

The Explore section of the cloud hub

Profiel

Met uw profiel kunt u uw favorieten, uw persoonlijke verzamelingen en de door u aan de cloudhub toegevoegde apps tonen in zowel uw Persoonlijke ruimte als in gedeelde ruimten. U kunt uw profiel openen door op uw profielpictogram te klikken. U kunt nieuwe apps aanmaken in Uw inhoud. U kunt uw favorieten en verzamelingen weergeven in Favorieten. Ga voor meer informatie naar Apps maken in de cloudhub.

Apps kunnen alfabetisch, op aanmaakdatum of op wijzigingsdatum worden gesorteerd.

Een profiel in de cloudhub met het profielpictogram Menu openen

The profile icon menu open in the cloud hub

Instellingen

Instellingen is beschikbaar in het profielmenu. In Instellingen kunt u:

 • Uw persoonlijke gegevens bekijken en bewerken
 • Uw meldingsinstellingen voor abonnementen bekijken en bewerken
 • Alle gedeelde en beheerde ruimtes waar u deel van uitmaakt, bekijken

Meldingen-sectie in Instellingen

Notifications section of Settings

Verifiëren met Qlik Sense Enterprise on Kubernetes

U kunt uw Qlik Sense Desktop-client verifiëren met Qlik Sense Enterprise on Kubernetes. U moet daarvoor een verificatiekoppeling in de hub genereren.

Qlik Sense Desktop downloaden en verifiëren

 1. Open de hub.

 2. Ga naar Instellingen, selecteer Persoonlijke gegevens.

 3. Klik onder Qlik Sense Desktop op Downloaden om Qlik Sense Desktop te downloaden.

 4. Installeer Qlik Sense Desktop.
 5. Klik op Verifiëren om een serververificatiekoppeling toe te voegen aan uw Qlik Sense Desktop-installatie. U kunt vervolgens op deze koppeling klikken in Qlik Sense Desktop om de verificatie uit te voeren.

Apps

In de cloudhub kunt u nieuwe apps maken, bestaande apps dupliceren of apps uploaden. U kunt apps uploaden die vanaf de cloudhub of andere versies van Qlik Sense worden geëxporteerd. U kunt apps privé houden of delen met andere leden van de cloudhub. Zie Apps maken voor meer informatie over Qlik Sense-apps.

Elke app in de cloudhub geeft de app-naam, eigenaar en wijzigingsdatum van de app weer. U kunt het type app en de toegepaste tags bekijken door de muisaanwijzer over een app te bewegen. Op een apparaat met aanraakscherm kunt u het type app en de tags bekijken door op Arrow Up in de app te tikken. U kunt op de app klikken om deze te openen. U kunt klikken op More klikken om meer opties voor de app weer te geven, waaronder:

 • App-gegevens weergeven

  U kunt app-details bekijken door op Details te klikken. Details bestaat uit vier secties:

  • Details geeft een overzicht van de app-gegevens. Hier worden de aanmaakdatum, de laatste wijzigingsdatum en de datum waarop de app voor het laatst opnieuw geladen is weergegeven. Details toont ook de tags die op de app zijn toegepast en wie toegang heeft tot de app.
  • Geschiedenis opnieuw laden toont een logboek van U kunt de laadgeschiedenis voor een app bekijken in Details.
  • Gepubliceerde kopieën toont alle beheerde ruimten waarin de app is gepubliceerd.
  • Via Meldingen kunt u zich abonneren op meldingen voor bepaalde app-gebeurtenissen en deze beheren.
 • De app bewerken

  U kunt de naam, beschrijving, tags en ruimte van de app wijzigen.

  App-details bewerken in de cloudhub

 • De app dupliceren

  U kunt een kopie van de app maken.

  Apps dupliceren in de cloudhub

 • De app opnieuw laden

  U kunt de app-gegevens handmatig opnieuw laden.

  Handmatig app-gegevens laden

 • Planning maken voor opnieuw laden van de app

  U kunt een planning maken om de app-gegevens automatisch opnieuw te laden.

  Het laden van app-gegevens plannen

 • De app verwijderen

  U kunt de app uit de cloudhub verwijderen.

  Apps verwijderen

U kunt ook QlikView-apps toevoegen aan de cloudhub. QlikView-apps kunnen alleen worden weergegeven en hebben andere opties dan Qlik Sense apps in de cloudhub. Ga voor meer informatie naar QlikView in Qlik Sense Enterprise on Kubernetes.

Ruimten

Ruimten zijn gebieden in de cloudhub waar apps worden opgeslagen. Ruimten kunnen persoonlijk, gedeeld of beheerd zijn.

Alle gebruikers hebben een persoonlijke ruimte waar apps die ze maken, standaard worden opgeslagen. Persoonlijke ruimten zijn privé. U kunt uw persoonlijke apps delen door ze naar een gedeelde ruimte te verplaatsen.

Gebruikers met een Professional licentie kunnen gedeelde ruimten aanmaken. Gedeelde ruimten zijn privé wanneer ze voor het eerst worden aangemaakt. Met gedeelde ruimten kunt u apps gezamenlijk ontwikkelen. Ruimten beperken ook de toegang tot apps in de ruimte. Toegang tot apps in de ruimte wordt verleend door leden toe te voegen aan de ruimte.

Beheerde ruimten kunnen worden gemaakt door tenantbeheerders. Beheerde ruimten worden gebruikt om de toegang tot apps die mogelijk gevoelige gegevens bevatten streng te controleren. Apps worden in andere ruimten ontwikkeld en vervolgens in de beheerde ruimte gepubliceerd.

U kunt ruimten waar u toegang tot hebt in het vervolgkeuzemenu selecteren bij Verkennen. U kunt ook nieuwe ruimten aanmaken via het vervolgkeuzemenu van de ruimten.

Voor informatie over het navigeren van ruimten, gaat u naar

Ga voor meer informatie naar Werken in ruimten.

Apps ordenen in de cloudhub

U kunt apps ordenen met behulp van tags, favorieten en verzamelingen.

U kunt labels toevoegen aan uw apps om ze met gerelateerde apps te groeperen. Apps kunnen van een label worden voorzien wanneer ze worden aangemaakt. U kunt alleen uw eigen apps van een label voorzien of apps in een ruimte waarin u bewerkingsrechten hebt. Labels worden gedeeld in de cloudhub, maar u kunt alleen uw eigen labels bekijken en labels die zijn toegewezen aan apps die met u zijn gedeeld.

U kunt apps als favoriet markeren, zowel uw eigen apps als apps die door andere leden zijn gemaakt. Klik op het sterpictogram op een app om de app als favoriet te markeren.

U kunt uw favoriete apps ordenen in verzamelingen. Met verzamelingen kunt u uw eigen apps groeperen en die van andere leden van de cloudhub. Verzamelingen worden niet gedeeld met andere leden van de cloudhub. Als u een app aan een verzameling wilt toevoegen, klikt u op Toevoegen aan verzameling wanneer u een app als favoriet markeert.

Als u uw favorieten en verzamelingen wilt bekijken, klikt u op uw profielpictogram en selecteert u Favorieten.

Meldingen en abonnementen

U kunt meldingen ontvangen voor gebeurtenissen in de cloudhub, zoals als er nieuwe apps zijn toegevoegd aan een ruimte of als u aan een ruimte wordt toegevoegd. U kunt ze bekijken door te klikken op het pictogram Meldingen. U kunt uw abbonnementen op meldingen voor ruimten en afzonderlijke ruimten beheren in Instellingen.

Informatie

Groepen kunnen geen meldingen ontvangen. Als u als lid van een groep aan een ruimte bent toegevoegd, kunt u geen meldingen van die ruimte ontvangen.