Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Uitdrukkingseditor

In de uitdrukkingseditor maakt u uitdrukkingen die u gebruikt voor het uitvoeren van berekeningen op basis van de gegevens in de app.

U opent het dialoogvenster Uitdrukking toevoegen of Uitdrukking bewerken door te klikken op Uitdrukkingseditor openen (3). Deze knop is beschikbaar voor veel opties in het eigenschappenvenster en voor het maken van dimensies of metingen.

Ga voor meer informatie naar Werken met de uitdrukkingseditor en Uitdrukkingen gebruiken in visualisaties.

De volgende afbeelding illustreert de Uitdrukkingseditor met de sectie Velden geopend, de opties Distinct en Total ingeschakeld en een uitdrukking die in het veld Uitdrukking is ingevoegd.

A: Veld Uitdrukking

In de uitdrukkingseditor voert u de uitdrukking in door deze in het veld Uitdrukking te typen. Als u de naam van een functie in de uitdrukking invoert, wordt knopinfo weergegeven met informatie die u helpt bij het correct invoeren van de functie, inclusief namen en kwalificaties van de argumenten.

InformatieDe knopinfo voor sommige diagramfuncties toont de kwalificatie ALL. U wordt aangeraden de kwalificatie ALL niet te gebruiken. Gebruik in plaats daarvan de set-uitdrukking {1}.

Ga voor meer informatie naar Set-analyse en set-uitdrukkingen.

B: Sectie Velden

Selecteer een veld in een specifieke tabel en een algemene aggregatiefunctie om enkele algemene uitdrukkingen te maken om in te voegen in de uitdrukkingseditor. U kunt ook systeemvelden selecteren.

Zie Basisaggregatiefuncties, Teller-aggregatiefuncties en Statistische aggregatiefuncties voor meer informatie over aggregatiefuncties.

Zie Systeemvelden voor meer informatie over systeemvelden.

C: Clausules en set-uitdrukkingen

Voor sommige aggregatiefuncties kan een distinct-clausule of een total-clausule nodig zijn. Gebruik het selectievakje voor elke clausule om deze in de aggregatiefunctie in te voegen. Elke clausule kan afzonderlijk worden gebruikt.

Gebruik het selectievakje Set-uitdrukking om de huidige selectie als set-uitdrukking in de aggregatie in te voegen. De huidige selectie die wordt ingevoegd, wordt altijd gebaseerd op de standaard-state. Gebruik de sectie Set-uitdrukkingen om een uitdrukking te maken op basis van een alternatieve state.

Zie Set-modificaties voor meer informatie over het gebruik van deze set-uitdrukkingen.

Zie Alternatieve states gebruiken voor vergelijkende analyse voor meer informatie over alternatieve states.

D: Sectie Functies

Selecteer een functie in een specifieke categorie om deze in de uitdrukkingseditor in te voegen. Met behulp van functies kunt u complexere uitdrukkingen genereren. Aan de hand van een kleine syntaxissjabloon kunt u zien hoe elke functie wordt gebruikt.

Ga voor meer informatie naar Functies in scripts en diagramuitdrukkingen.

E: Sectie Set-uitdrukkingen

Selecteer of u de huidige selectie of een bladwijzer als set-uitdrukking wilt invoegen. Indien beschikbaar kunt u kiezen op welke alternatieve state de huidige selectie of de bladwijzer moet worden gebaseerd.

F: Sectie Variabelen

Variabelen selecteren en deze invoegen in uw uitdrukkingen. Indien beschikbaar, worden een definitie en de waarde van elke variabele weergegeven. U kunt ook systeemvariabelen opnemen.

Ga voor meer informatie naar Variabelen in uitdrukkingen gebruiken.

G: Voorbeeldweergave dollartekenuitbreiding

In uitdrukkingen worden vaak dollartekenuitbreidingen gebruikt. Deze bevatten uitdrukkingen met een leidend isgelijkteken of variabelen. De uitdrukking wordt uitgebreid en het resultaat verschijnt in de voorbeeldweergave. Hiermee kunt u bevestigen dat alle dollartekenuitbreidingen in uw uitdrukking correct zijn.

Ga voor meer informatie naar Uitbreidingen met dollarteken.

Informatie U kunt de help-modus activeren door op de Help-knop (D) te drukken. Als deze actief is, werken alle functies in de uitdrukkingseditor als hyperlinks. Wanneer u op een functie klikt, wordt in de browser een tabblad met de desbetreffende Help-sectie geopend en wordt de Help-modus afgesloten.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!