Ga naar hoofdinhoud

Dynamische weergaven en diagrammen maken

Dynamische weergaven kunnen worden toegevoegd vanuit het venster Bedrijfsmiddelen in werkbladweergave. Vanuit uw dynamische weergaven kunt u dynamische diagrammen toevoegen aan uw werkbladen.

Dynamische weergaven in het venster Bedrijfsmiddelenvan een nieuw werkblad

Dynamic views in the Assets panel of a new sheet

Dynamische weergaven maken

Als u een dynamische weergave maakt, kunt u het aantal rijen beperken dat wordt ingebracht als onderdeel van de dynamische weergave. Hiermee kunt u voorkomen dat teveel rijen worden geretourneerd als uw dynamische weergaven verbinding maken met een erg grote gegevensverzameling.

Doe het volgende:

  1. Klik op Dynamische weergaven in de modus Bewerkenvan een werkblad.
  2. Klik op Nieuw maken.
  3. Voer bij Naam een naam in voor de weergave.
  4. Selecteer een sjabloon-app in Sjabloon-app.
  5. In Rijlimiet kunt u er desgewenst voor kiezen een Rijlimietexpressie te gebruiken en een Maximumaantal rijen in te stellen.
  6. Klik op Maken.

Dynamische diagrammen toevoegen aan werkbladen

In het venster Bedrijfsmiddelen kunt u dynamische diagrammen toevoegen aan werkbladen.

Als u in de sjabloon-app over bewerkingsrechten beschikt, kunt u het masterdiagram bewerken waar het dynamische diagram op is gebaseerd.

Als u een dynamisch diagram wilt bewerken, schakelt u voor het werkblad de modus Bewerken in en selecteert u een dynamisch diagram. Selecteer vervolgens Bron-app bewerken.

Dynamische weergaven maken

U kunt uw dynamische weergaven bewerken en uw rijlimieten wijzigen. U kunt de sjabloon-app die door een dynamische weergave wordt gebruikt, niet wijzigen.

Doe het volgende:

  1. Selecteer een dynamische weergave uit het vervolgkeuzemenu Dynamische weergaven.
  2. Klik op More information en klik op Edit.