Ga naar hoofdinhoud

App-inhoud downloaden

U kunt visualisaties als afbeeldingen of PDF-bestanden in de cloudhub downloaden. U kunt de gegevens ook in een visualisatie downloaden als een .xlsx-bestand. U downloadt werkbladen en presentaties als PDF. In het dialoogvenster Downloaden kunt u uitvoerinstellingen configureren.

Opmerking:

U moet pop-upberichten in uw browser toestaan om app-inhoud te kunnen downloaden.

Het downloadproces ziet er anders uit als u een apparaat met een touchscreen gebruikt. Zie: Menu voor lang aanraken op apparaten met aanraakscherm.

Afbeeldingen

Een afbeelding bevat standaard de huidige weergave van de getoonde gegevens of details. U kunt de hoeveelheid gegevens of details die wordt weergegeven, aanpassen door de breedte en hoogte aan te passen. Het voorbeeld van de afbeelding wordt aangepast terwijl u uw wijzigingen aanbrengt. Qlik Sense genereert afbeeldingen in de .png-indeling.

PDF's

U kunt voor PDF het papierformaat selecteren, liggend of staand instellen en de schaal van objecten aanpassen. Het voorbeeld van het PDF wordt aangepast terwijl u uw wijzigingen aanbrengt. In het voorbeeldvenster kunt u het PDF roteren en afdrukken. U kunt het volledige werkblad downloaden als een PDF.

Er zijn twee opties voor hoogte/breedteverhouding:

Passend op pagina

De grootte van het object wordt aangepast, maar de verhoudingen blijven ongewijzigd. De schaal wordt berekend door tussen de breedte en de hoogte van het object het minimum te nemen dat in de gekozen pagina-indeling en -oriëntatie past. Dit betekent dat:

 • Het hele object wordt geschaald overeenkomstig de gekozen pagina-indeling en oriëntatie van PDF.
 • De diagramverhoudingen gelijk zijn aan de verhoudingen in het browservenster.
 • Het werkblad of de visualisatie wordt gecentreerd op de pagina afgedrukt.
 • De resolutie wordt beïnvloed door de grootte van het browservenster. Een PDF afgedrukt vanuit een browservenster dat groter is dan de gekozen pagina-indeling kan korrelig ogen, omdat het aantal pixels dat wordt afgedrukt, kleiner is dan het origineel.

100% Normale grootte

Het werkblad wordt afgedrukt zoals het is. Dit betekent dat:

 • De diagramverhoudingen gelijk blijven aan de verhoudingen in het browservenster. Dit betekent dat visualisaties mogelijk worden bijgesneden.
 • Het werkblad of de visualisatie wordt gecentreerd op de pagina afgedrukt.
 • De resolutie is niet afhankelijk van de pagina-indeling. Deze blijft gelijk aan de resolutie in de browser.

Gegevens

Wanneer u ervoor kiest de gegevens in de visualisatie te downloaden, genereert het dialoogvenster Downloaden een .xlsx-bestand.

Visualisaties downloaden

Doe het volgende:

 1. Klik met de rechtermuisknop op de visualisatie en klik op Download Downloaden.
 2. Selecteer Afbeelding, PDF of Gegevens:
  1. Afbeelding: gebruik het vervolgkeuzemenu Details en selecteer Aangepast om de breedte en hoogte te wijzigen.
  2. PDF:
   • Kies een Papierformaat.
   • Kies Staand of Liggend.
   • Onder Schalen selecteert u Passend op pagina of 100% Normale grootte.
  3. Gegevens: geen configuratie nodig.
 3. Klik op Downloaden.

Werkbladen downloaden

Doe het volgende:

 1. Open het werkblad dat u wilt exporteren.
 2. Klik op Global menu en selecteer Werkblad downloaden naar PDF.

 3. Kies een Papierafmeting.
 4. Kies Staand of Liggend.
 5. Onder Schalen selecteert u Passend op pagina of 100% Normale grootte.
 6. Klik op Downloaden.

Presentaties downloaden

Doe het volgende:

 1. Open de presentatie die u wilt downloaden.
 2. Klik Global menu en selecteer vervolgens Presentatie downloaden als PDF.

Beperkingen

Bij het downloaden als afbeelding:

 • Titels van filtervakken en werkbladen kunnen niet worden geëxporteerd.

Bij het downloaden als PDF:

 • Uitbreidingen, filtervakken en actieknoppen van derden worden geëxporteerd als lege afbeeldingen.
 • Visualisatie-uitbreidingen (aangepaste objecten) kunnen niet worden gedownload als PDF's. Ze kunnen worden gedownload als afbeeldingen.
 • Dynamische weergaveobjecten worden niet ondersteund. Ze worden als lege afbeeldingen geëxporteerd. Anders dan andere niet-ondersteunde diagramtypen veroorzaken dynamische diagrammen echter voor langere downloadtijden. Als een werkblad veel dynamische diagrammen bevat, kan een time-out optreden en kan de download mislukken.
 • In het dialoogvenster Downloaden wordt geen voorbeeld weergegeven als voor de browser geen PDF-viewer-plugin is geïnstalleerd. Deze beperking geldt niet voor het downloaden van presentaties.
 • Als u een werkblad exporteert uit een app en een aangepast thema is toegepast, wordt het thema alleen toegepast op de visualisaties. De stijl van het werkblad, zoals achtergrondkleur, wordt niet toegepast op het geëxporteerde PDF.
 • Uitgebreide werkladen en werkbladen met een aangepaste grootte hebben mogelijk een PDF-output van lagere kwaliteit als het werkblad te groot is om duidelijk op een enkele PDF-pagina te worden weergegeven.

Bij het downloaden van presentaties als PDF geldt het volgende:

 • Download presentaties met de volgende instellingen:
  • Papierformaat: A4

  • Resolutie: 200 dpi

  • Richting: Liggend

  • Schaal:Aan pagina aanpassen. De indeling 16:9 voor presentaties wordt behouden, waardoor er extra ruimte onderaan de PDF ontstaat.

 • Alle tekstobjecten maken gebruik van het lettertype Arial.
 • Ingesloten werkbladen worden in hun standaardstatus gedownload als PDF's. Aangebrachte wijzigingen aan objecten in ingesloten werkbladen, zoals het wijzigen van de afdrukstand van een staafdiagram, worden niet opgenomen.
 • De taal van tekstobjecten in de presentatie moet overeenkomen met de taal die is ingesteld in het load-script voor de variabele CollationLocale van het app-systeem. Als deze verschillend zijn, worden tekstobjecten in presentaties mogelijk niet gedownload zoals verwacht.

Bij het downloaden als gegevens:

 • Gegevens van kaartvisualisaties kunnen niet worden gedownload.
 • Gegevens van boxplots, verdelingsplots en histogrammen bevatten meerdere hyperkubussen die overeen zouden moeten komen met meerdere werkbladen in Excel. Als u gegevens downloadt, wordt de standaardhyperkubus alleen gedownload als een enkel werkblad.
 • Als u gegevens vanuit een tabel downloadt, wordt de vormgeving niet behouden. Dit heeft betrekking op kleuren, lettertypen, hyperlinks enzovoort.
 • Er zijn enkele beperkingen voor het aantal rijen/kolommen en de hoeveelheid gegevens die u kunt downloaden:

  • Maximaal 1048566 rijen.
  • Maximaal 16384 kolommen.
  • Het gedownloade Excel-bestand kan niet groter zijn dan 100 MB. De grootte is afhankelijk van het aantal kolommen en rijen en de hoeveelheid tekst in de cellen.