Ga naar hoofdinhoud

Gegevens uit bestanden laden

OP DEZE PAGINA

Gegevens uit bestanden laden

Qlik Sense kan gegevens lezen vanuit verschillende bestandsindelingen.

Bestandsindelingen

Er worden diverse indelingen voor gegevensbestanden ondersteund:

 • Tekstbestanden: Gegevens in velden moeten van elkaar worden gescheiden met scheidingstekens, zoals komma's, tabs of puntkomma's. Bijvoorbeeld: bestanden met door komma's gescheiden variabelen (CSV).

 • HTML-tabellen
 • Excel-bestanden:

  Opmerking: U kunt geen gegevens laden uit door wachtwoord beveiligde Excel-bestanden ofExcel Binary Workbook-bestanden (.xlsb).

  Ga voor meer informatie naar Gegevens uit Microsoft Excel-spreadsheets laden.

 • XML-bestanden
 • Speciale Qlik-bestanden: QVD en QVX
 • Bestanden met een vaste recordlengte
 • Data Interchange Format-bestanden (DIF): DIF-bestanden kunnen alleen worden geladen met de editor voor laden van gegevens.

DataFiles-verbindingen worden automatisch gemaakt voor elke ruimte waartoe u toegang hebt. Zo ziet u onder Gegevensverbindingen bijvoorbeeld mogelijk het volgende:

 • DataFiles: verbinding met uw persoonlijke ruimte.
 • DataFiles (Marketing-team): verbinding met een gedeelde ruimte.

Als u bewerkingsmachtigingen hebt, kunt u ook bestanden uit mappen in een gedeelde ruimte laden en opslaan. Ga voor meer informatie naar Gegevens toevoegen vanuit geüploade gegevensbestanden.

Opmerking: Bestandsextensies van DataFiles-verbindingen zijn hoofdlettergevoelig. Bijvoorbeeld: .qvd.

Hoe kan ik gegevens laden vanuit bestanden?

Er zijn verschillende manieren om gegevens te laden vanuit bestanden.

Opmerking: Gebruikers met bewerkingsmachtigingen voor een bepaalde ruimte kunnen DataFiles lezen, schrijven en laden in die ruimte. Andere gebruikers kunnen de DataFiles niet zien.

Gegevens selecteren vanuit een gegevensverbinding in de editor voor laden van gegevens

U kunt naar Gegevensverbindingen gaan en het dialoogvenster Data Selection Gegevens selecteren gebruiken om gegevens te selecteren die u wilt laden.

Ga voor meer informatie naar Gegevens in de editor voor het laden van gegevens selecteren.

Gegevens laden vanuit een bestand door scriptcode te schrijven

Bestanden worden geladen via een LOAD-instructie in het script. LOAD-instructies kunnen de volledige set van scriptuitdrukkingen bevatten. Als u gegevens vanuit een andere Qlik Sense-app wilt lezen, kunt u een Binary-instructie gebruiken.

Ga voor meer informatie naar Load.