Ga naar hoofdinhoud

Gegevens uit databases laden

GERELATEERD LESMATERIAAL

Gegevens uit databases laden

Met de volgende connectoren kunt u gegevens uit commerciële databasesystemen in Qlik Sense laden:

  • Connectoren die speciaal zijn ontworpen voor het direct laden van gegevens vanuit databases via de gelicencieerde ODBC=stuurprogramma's, zonder de noodzaak van DSN-verbindingen. Zie Qklik-connectoren voor meer informatie: Database (alleen in het Engels)

  • Connectoren die de Microsoft ODBC-interface of OLE DB gebruiken. Als u Microsoft ODBC wilt gebruiken, moet u een stuurprogramma installeren om uw DBMS te ondersteunen en moet u de database configureren als een ODBC-gegevensbron in het ODBC-gegevensbronbeheer in het WindowsConfiguratiescherm.

    Opmerking: Deze functionaliteit is niet beschikbaar in Qlik Sense Enterprise on Kubernetes.