Ga naar hoofdinhoud
Bedrijfsmiddelenvenster

OP DEZE PAGINA

GERELATEERD LESMATERIAAL

Bedrijfsmiddelenvenster

Het bedrijfsmiddelenvenster biedt items die u in uw visualisaties kunt gebruiken wanneer u een app ontwikkelt of een werkblad maakt in app. Het bevat de beschikbare diagrammen, masteritems en gegevensvelden in de app. Het bedrijfsmiddelenvenster wordt links weergegeven in het werkblad dat u bewerkt.

U kunt visualisaties, dimensies en metingen opslaan die u opnieuw wilt gebruiken als masteritems. Deze kunnen worden bewerkt en bijgewerkt over alle instanties in een app heen.

Het bedrijfsmiddelenvenster bevat de volgende secties:

Velden

In Velden Fields vindt u alle velden in het gegevensmodel van de app.

Ga voor meer informatie naar Velden.

Filters

Als in de lijst Filteren op tabel Alle tabellen wordt weergegeven, worden alle gegevensvelden in de app vermeld. U kunt een tabel selecteren uit de lijst als u zich wilt richten op de velden in die specifieke tabel.

Zie Visualisaties maken met diagramsuggesties voor meer informatie over voorgestelde visualisaties.

Visualisaties

U kunt velden naar het werkblad slepen om visualisaties te maken met Qlik Sense-diagramsuggesties.

Als u op een veld klikt, kunt u een meting maken door op Meaure te klikken of een dimensie maken door op Dimension - Single. De nieuwe meting of dimensie wordt toegevoegd aan de masteritems. Klik op Drop here om het veld toe te voegen aan de geselecteerde visualisatie of aan het werkblad als er geen visualisatie is geselecteerd.

Kalendermetingen

U kunt kalendermetingen maken door met de rechtermuisknop op een veld te klikken en Kalendermetingen maken te selecteren. Kalendermetingen worden toegevoegd aan de masteritems.

Ga voor meer informatie naar Kalendermetingen maken.

Datum en tijd

All datumvelden worden gemarkeerd met Date and time en kunnen worden uitgevouwen als u de datum- en tijdkenmerken van het veld wilt gebruiken. Datum- en tijdkenmerken worden automatisch gemaakt als u Gegevens toevoegen kiest. Als u gegevens hebt geladen met het load-script voor gegevens, moet u de datum- en tijdkenmerken maken met behulp van afgeleide velden.

Ga voor meer informatie naar Datum- en tijdvelden.

Kaartgegevens

Alle velden die worden herkend als geografische punten in kaartvisualisaties, worden gemarkeerd met Map.

Ga voor meer informatie naar Uw eigen kaartgegevens laden.

Toevoegen

U kunt ook nieuwe gegevens toevoegen aan de app met de knop Toevoegen onderaan en de gegevens in de app vernieuwen.

Ga voor meer informatie naar Gegevens aan de app toevoegen.

Masteritems

Met Masteritems Linked Object kunt u herbruikbare dimensies, metingen en visualisaties maken en opslaan als masteritems.

Zie Hergebruiken van bedrijfsmiddelen met masteritems voor meer informatie over masteritems.

Zie Dimensies en Metingen voor meer informatie over dimensies en metingen.

Zie Visualisaties hergebruiken met een mastervisualisatie voor meer informatie over het maken van visualisaties met masteritems.

Diagrammen

Met Diagrammen Chart kunt u visualisaties maken.

Een lijst met alle verschillende diagramtypen die u kunt gebruiken voor het bouwen van visualisaties. Deze zijn standaard opgenomen in Qlik Sense. Als u een diagram aan een werkblad hebt toegevoegd, kunt u dimensies en metingen toevoegen om het diagram te verbinden met het gegevensmodel.

Zie Visualisaties voor meer informatie over visualisaties.

Aangepaste objecten

U kunt uw apps verbeteren met aangepaste visualisatie-uitbreidingen en widgets met Aangepaste objecten Extension.

Zie Een visualisatie maken met behulp van een aangepast object voor meer informatie over aangepaste objecten.

Zoeken

Met het zoekveld boven aan het bedrijfsmiddelenvenster kunt u bedrijfsmiddelen op de verschillende tabbladen zoeken. Als u in het zoekveld begint te typen, worden alle items weergegeven met een naam die of label dat de zoekreeks bevat.

Ga voor meer informatie naar Zoeken in de bedrijfsmiddelen.