Ga naar hoofdinhoud

Apps in cloudhubs publiceren

U kunt apps in een beheerde ruimte publiceren vanuit een persoonlijke of gedeelde ruimte. U moet de machtiging Kan publiceren hebben in de beheerde ruimten waarin u publiceert. Door te publiceren wordt er een kopie van de app in de beheerde ruimte gemaakt. In Details kunt u bekijken in welke ruimten een app is gepubliceerd.

In het publicatiedialoogvenster van apps staat aangegeven wanneer ze voor het laatst in een beheerde ruimte zijn gepubliceerd. U kunt een app in een beheerde ruimte bijwerken door de app opnieuw te publiceren in die ruimte.

Raadpleeg Apps gebruiken in beheerde ruimtes voor meer informatie over het publiceren van apps in een beheerde ruimte.

Doe het volgende:

  1. Klik op in de app en selecteer Publiceren.
  2. Selecteer beheerde ruimten.

  3. Wijzig eventueel de Beschrijving en Tags van de app.
  4. Klik op Publiceren.