Ga naar hoofdinhoud

De app openen

Klik op de app Beginner’s tutorial. Het app-overzicht wordt geopend en u kunt de inhoud van de app bekijken

In het app-overzicht worden standaard de werkbladen van de app weergegeven. Er zijn vier werkbladen in de Beginner’s tutorial-app: Dashboard, Product Details, Customer Details en Customer Location. U werkt het meest in de werkbladen, vooral als u hoofdzakelijk een professionele gebruiker bent en geen ontwikkelaar. Klik op Dashboard om dat werkblad te openen.

App-overzicht waarin de werkbladen van de app worden weergegeven.

App overview displaying the sheets of the app.