Menu Extra's

Het menu Extra's is een vervolgkeuzemenu aan de bovenkant van het scherm, dat de volgende opdrachten bevat:

Module bewerken... Hiermee wordt het dialoogvenster Module bewerken geopend, voor het maken van macro's.
QlikView AccessPoint openen Hiermee wordt het QlikView AccessPoint geopend in een html-venster in QlikView. Deze opdracht is alleen beschikbaar als een URL voor QlikView AccessPoint is geconfigureerd op de pagina Gebruikersvoorkeuren: Locaties.
QlikView Management Console openen Hiermee wordt de QlikView Management Console/QlikView Enterprise Management Console geopend in een html-venster in QlikView. Deze opdracht is alleen beschikbaar als een URL voor QlikView Management Console/QlikView Enterprise Management Console is geconfigureerd op de pagina Gebruikersvoorkeuren: Locaties.
Wizard Snelle grafiek... Met deze wizard kunt u snel en gemakkelijk een eenvoudige grafiek maken, zonder dat u hoeft na te denken over de vele beschikbare instellingen en opties.
Wizard Tijdgrafiek... Met deze wizard kunt u grafieken maken die bestaan uit het kwalificeren en vaak vergelijken van een bepaalde maat (uitdrukking) met verschillende tijdsperiodes, bijvoorbeeld huidig jaar, afgelopen jaar, jaar tot nu toe, enz.
Wizard Statistische grafiek... Met deze wizard kunnen algemene statistische testen worden uitgevoerd voor gegevens in QlikView.
Wizard Boxplot Met deze wizard maakt u een combinatiegrafiek dat vaak wordt gebruikt om statistische gegevens weer te geven.
Waarschuwingen... Hiermee wordt het dialoogvenster Waarschuwingen geopend, waarin waarschuwingen kunnen worden gedefinieerd en bewerkt.
Waarschuwingswizard... Deze wizard ondersteunt u bij het definiëren van een waarschuwing.
Wizard Thema's Met deze wizard maakt u een nieuw thema of bewerkt u een bestaand thema.