QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Eigenschappen tabregel

De eigenschappen van tabregels kunnen worden ingesteld in het dialoogvenster Eigenschappen tabregel, dat u opent door met de rechtermuisknop op de tabregel te klikken.

Lettertype Hier kunt u het lettertype van tekst op de tab wijzigen.
Geef het lettertype, de tekenstijl en de tekengrootte voor de tekst op. Het gekozen lettertype wordt toegepast op de tekst op alle tabs.

See also: