Image_Size

Deze clausule wordt gebruikt met de prefix Info of de prefix Bundle om de grootte van afbeeldingen uit een databasebeheersysteem aan de grootte van de velden aan te passen.

Syntax:

Bundle [Image_Size(width,height )] ( loadstatement | selectstatement )

Arguments:  

Argument Beschrijving
width De breedte van de afbeelding in pixels.
height De hoogte van de afbeelding in pixels.

Example:  

Een miniatuur voor elke afbeelding in de map MyPictures wordt opgeslagen in het QlikView-document. De afbeeldingen behouden hun breedte- en hoogteverhouding.

for each vBundleExt in 'jpg', 'jpeg', 'jpe', 'png', 'jif', 'jfi'

for each vBundleFoundFile in filelist( GetFolderPath('MyPictures') & '\*.'& vBundleExt )

BundleFileList:

BUNDLE IMAGE_SIZE(20, 20) Info Load FileLongName, FileLongName;

Load @1:n as FileLongName Inline "$(vBundleFoundFile)" (fix, no labels);

Next vBundleFoundFile

Next vBundleExt

See also: