QlikWorld 2020 Global Conference. Word lid en ontdek hoe u optimaal gebruik maakt van uw data. Handel snel. Registreer nu en bespaar.

setdateyearmonth - script- en grafiekfunctie

Deze functie neemt een timestamp, een month en een year als invoer en werkt de timestamp bij met het year en de month die zijn opgegeven in de invoer..

Syntax:  

SetDateYearMonth (timestamp, year, month)

Retourgegevenstype: dual

Arguments:  

Argument Beschrijving
timestamp De datum die moet worden geëvalueerd als tijdsstempel of de uitdrukking die tot een tijdstempel wordt herleid en die moet worden geconverteerd, bijvoorbeeld '2012-10-12'.
year Een jaartal in vier cijfers.
month Een maand in één of twee cijfers.