QlikWorld 2020 Global Conference. Word lid en ontdek hoe u optimaal gebruik maakt van uw data. Handel snel. Registreer nu en bespaar.

inlunarweektodate - script- en grafiekfunctie

Deze functie geeft waar als resultaat als timestamp binnen het gedeelte van de maanweek ligt tot en met de laatste milliseconde van base_date. Maanweken in QlikView worden gedefinieerd door 1 januari als eerste dag van de week te nemen.

Syntax:  

InLunarWeekToDate (timestamp, base_date, period_no [, first_week_day])

Retourgegevenstype: Booleaanse waarde

Arguments:  

Argument Beschrijving
timestamp De datum die u wilt vergelijken met base_date.
base_date Datum op basis waarvan de maanweek wordt geëvalueerd.
peroid_no De maanweek kan worden verschoven met period_no. period_no is een geheel getal, waarbij de waarde 0 de maanweek aangeeft die base_date bevat. Negatieve waarden in period_no geven voorafgaande maanweken aan en positieve waarden geven volgende maanweken aan.
week_start Een verschuiving kan groter of kleiner zijn dan nul. Hiermee wordt het begin van het jaar gewijzigd met het opgegeven aantal dagen en/of fracties van een dag.