converttolocaltime - script- en grafiekfunctie

Converteert een UTC- of GMT-tijdstempel naar een lokale tijd met twee representaties.

Syntax:  

ConvertToLocalTime(timestamp [, place [, ignore_dst=false]])

Retourgegevenstype: dual

Arguments:  

Argument Beschrijving
timestamp De datum die moet worden geëvalueerd als tijdsstempel of de uitdrukking die tot een tijdstempel wordt herleid en die moet worden geconverteerd, bijvoorbeeld '2012-10-12'.
place

Een plaats of tijdzone uit de tabel met plaatsen en tijdzones hieronder. U kunt ook gebruikmaken van GMT of UTC om de lokale tijd te definiëren. De volgende waarden en tijdverschuivingsbereiken zijn geldig:

  • GMT
  • GMT-12:00 - GMT-01:00
  • GMT+01:00 - GMT+14:00
  • UTC
  • UTC-12:00 - UTC-01:00
  • UTC+01:00 - UTC+14:00
Opmerking: U kunt alleen standaard tijdverschuivingen gebruiken. Het is niet mogelijk een willekeurige tijdverschuiving te gebruiken, bijvoorbeeld GMT-04:27.
ignore_dst Stel in op True als u DST (zomertijd) wilt negeren.

Bij de resulterende tijd wordt rekening gehouden met zomertijd, tenzij ignore_dst is ingesteld op True.

Plaatsen en tijdzones

Met de functie ConvertToLocalTime wordt informatie over plaatsen en tijdzones overal ter wereld opgehaald uit het Windows-register. Dit houdt in dat de functie alleen werkt als de naam van de plaats die u wilt gebruiken, overeenkomt met de desbetreffende naam in het Windows-register.

De exacte naam waarmee de plaats in het Windows-register is geregistreerd, kan ook veranderen als de taalinstelling van uw Windows-installatie wordt gewijzigd. De namen van bepaalde steden en landen worden in verschillende talen namelijk verschillend geschreven.

Een volledige lijst met plaatsen en tijdzones is in het Windows-register te vinden in:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones

U kunt de lijst met tijdzones en plaatsen ook vinden in het Configuratiescherm van Windows. Open Configuratiescherm, klik op Datum en tijd en vervolgens op Tijdzone wijzigen. In de vervolgkeuzelijst ziet u een volledige lijst met plaatsen of landen bij elke tijdzone.