QlikWorld 2020 Global Conference. Word lid en ontdek hoe u optimaal gebruik maakt van uw data. Handel snel. Registreer nu en bespaar.

age - script- en grafiekfunctie

De functie age retourneert de leeftijd op het tijdstip van de timestamp (in voltooide jaren) van iemand die is geboren op date_of_birth.

Syntax:  

age(timestamp, date_of_birth)

Kan een uitdrukking zijn.

Retourgegevenstype: numeriek

Arguments:  

Argument Beschrijving
timestamp De tijdstempel, of uitdrukking die wordt herleid tot een tijdstempel, tot waar het voltooide aantal jaren moet worden berekend.
date_of_birth Geboortedatum van de persoon van wie de leeftijd wordt berekend. Kan een uitdrukking zijn.