QlikWorld 2020 Global Conference. Word lid en ontdek hoe u optimaal gebruik maakt van uw data. Handel snel. Registreer nu en bespaar.

addyears - script- en grafiekfunctie

Deze functie retourneert de datum n jaar na startdate of, als n negatief is, de datum n jaar vóór startdate.

Syntax:  

AddYears(startdate, n)

Retourgegevenstype: dual

Arguments:  

Argument Beschrijving
startdate

De startdatum als tijdsstempel, bijvoorbeeld '2012-10-12'.

n Aantal jaren als een positief of negatief geheel getal.