QlikWorld 2020 Global Conference. Word lid en ontdek hoe u optimaal gebruik maakt van uw data. Handel snel. Registreer nu en bespaar.

alt - script- en grafiekfunctie

De functie alt retourneert de eerste parameter waaraan een geldige numerieke waarde kan worden toegewezen. Als deze niet wordt gevonden, wordt de laatste parameter geretourneerd. U kunt een willekeurig aantal parameters gebruiken.

Syntax:  

alt(case1[ , case2 , case3 , ...] , else)

 

De alt -functie wordt vaak gebruikt met interpretatiefuncties voor getallen of datums. Op die manier kan QlikView verschillende datumnotaties in een voorkeursvolgorde testen. De functie kan tevens worden gebruikt voor het afhandelen van NULL-waarden in numerieke uitdrukkingen.