Menu Rapporten

Het menu Rapporten boven aan het QlikView-scherm bevat de opdracht Rapporten bewerken... waarmee het dialoogvenster Rapport-editor kan worden geopend waarin nieuwe rapporten kunnen worden gemaakt of bestaande rapporten kunnen worden bewerkt. In dit dialoogvenster kunt u ook rapporten verwijderen en selecteren, de opmaak van rapporten ontwerpen, pagina's en afbeeldingen toevoegen, enzovoort. De rapport-editor geeft een lijst van alle beschikbare rapporten weer, waaruit u direct kunt selecteren.

Een rapport kan een Documentrapport zijn, dat bij het desbetreffende document is opgeslagen, of een Gebruikersrapport, dat afzonderlijk op de computer is opgeslagen.

See also: