Licentiebestand-editor

In deze editor kan de gebruiker het licentiebestand weergeven of bewerken.

De huidige licentiesleutel is het serienummer van de QlikView-licentie en wordt gewoonlijk ingevoerd wanneer u het programma de eerste keer installeert. U kunt het ook op een later moment invoeren of bewerken via het dialoogvenster Gebruikersvoorkeuren: Licentie. U kunt QlikView ook gebruiken zonder licentiesleutel. In dit geval moet u een lease-licentie hebben van een QlikView Server - een Named CAL - of een Personal Edition van QlikView.

Huidig licentiebestand is een tekstbestand met informatie die relevant is voor de geïnstalleerde licentie en die u nodig hebt om de licentiesleutel te activeren. Als u een licentiesleutel hebt maar dit bewerkingsvak leeg is, moet u controleren of de computer is verbonden met internet, en vervolgens op de onderstaande knop Licentieserver contacteren klikken.

Problemen met het licentiebestand oplossen

Een licentiebestand (LEF-bestand) is nodig om de geldigheid van een QlikView-licentiesleutel te verifiëren. Bij het initialiseren van de licentiesleutel wordt via internet contact gemaakt met de LEF-server van Qlik. Als de licentiegegevens kloppen, wordt er automatisch een LEF-bestand naar uw computer verzonden. Normaal gesproken merkt u nauwelijks iets van de licentieprocedure omdat die wordt uitgevoerd op de achtergrond. In bepaalde gevallen kan de procedure echter mislukken omdat u geen contact kunt maken met de licentieserver of omdat een firewall het doorsturen van het licentiebestand tegenhoudt. Als dit gebeurt, wordt een foutbericht weergegeven met informatie over het probleem.

Als u op de normale manier geen geldig licentiebestand kunt verkrijgen terwijl u daar wel recht op meent te hebben, kunt u rechtstreeks een licentiebestand krijgen via Qlik Support. Als u het tekstbestand direct in de licentiebestand-editor kopieert, let er dan op dat er achteraan de tekst geen lege spaties staan.

QlikView-instellingenbestand

Alle instellingen voor QlikView worden in een bestand opgeslagen (en niet naar het register geschreven). Het bestand, Settings.ini, bevindt zich in C:\Users\username\AppData\Roaming\QlikTech\QlikView.

In hetzelfde bestand vindt u de instellingen voor QlikView OCX.