Voorbeelden van kwalificaties voor aggregatie

Deze voorbeelden zijn gemaakt met de functie Sum - grafiekfunctie maar kunnen worden toegepast op alle grafiekaggregatiefuncties die de set- analysedefinities en de kwalificatie total ondersteunen.

Example 1:  

Bekijk de weergave van de standaard tabel hieronder, met de logische status voordat u selecties maakt:

De tweede en derde kolom met uitdrukkingen hebben hetzelfde getal in alle rijen. Dit getal is gelijk aan het berekende totaal in de eerste uitdrukkingskolom.

Nu selecteren we alleen de maanden 1 en 2. Het resultaat is als volgt:

Het resultaat van de derde uitdrukking (vijfde kolom) blijft ongewijzigd omdat de definitie set huidige selecties negeert. De tweede uitdrukkingskolom (vierde kolom) met de kwalificatie total toont het nieuwe totaal 10, dat nog steeds gelijk is aan het eerste uitdrukkingstotaal (derde kolom).

Example 2:  

Bekijk de weergave van de volgende standaard tabel:

In de derde uitdrukkingskolom (sum(total<Month> Val)) wordt één totaal berekend voor elke maand.

In de vierde uitdrukkingskolom (sum(total<Grp> Val)) wordt één totaal berekend voor elke groep.