Beschikbare documenten

Met het dialoogvenster Beschikbare documenten kunt u schakelen tussen actieve documenten als er meer dan tien documenten tegelijkertijd open zijn. Selecteer een document in de lijst en klik op Selecteren om het desbetreffende document het actieve venster te maken.

Dit dialoogvenster bevat tevens een grote hoeveelheid ondersteunende informatie die moet worden gemeld als u problemen ondervindt met een bepaald QlikView-document. De informatie wordt aangegeven in de volgende kolommen:

Document De naam van het .qvw-document. Als de optie Volledige documentpaden tonen onder in het dialoogvenster is ingeschakeld, wordt de documentnaam gegeven met het volledige bestandspad.
Verbinding Lokaal (document geopend op lokale computer) of Extern (document geopend op QlikView Server).
Buildnummer van client Het buildnummer van de QlikView-client.
Buildnummer van server Het buildnummer van de QlikView Server voor externe documenten.
NT-naam voor client De geverifieerde ID voor Windows NT van de clientgebruiker als de verbinding wordt gemaakt met NT-verificatie.
Opgeslagen in versie Volledige informatie over de QlikView-versie die werd gebruikt toen het document de laatste keer werd opgeslagen (alleen beschikbaar voor lokale documenten).