Wat is er nieuw in QlikView November 2018?

Hier volgen enkele van de belangrijkste nieuwe en bijgewerkte functies van QlikView.

Ondersteuning voor IPv6

QlikView November 2018 IPv6-ondersteuning werkt naadloos met langere IP-indelingen. De voordelen van IPv6, zoals verbeterde beveiliging, schaalbaarheid en connectiviteit tussen apparaten, kunnen nu in QlikView-apps worden gerealiseerd. Hybride IPv4/IPv6-configuraties worden ook ondersteund.

IPv6 configurations

Nieuwe ondersteunende taak Bestaand bestand in QlikView Publisher

De taak Bestaand bestand is een nieuwe optie in QlikView Publisher onder de ondersteunende taken. Met deze taak kan een andere taak worden geactiveerd nadat er een bestand is aanmaakt in uw omgeving. Hiermee wordt het maken van bestanden en de consistentie van planningen verbeterd. Deze functie is vooral handig wanneer een systeem in de omgeving op onregelmatige basis bestanden maakt.

General

Logboek QVS-engine

QlikView kan een engine-prestatielogboek maken ten behoeve van probleemoplossing en documentontwerp. Het logboek brengt prestatieniveaus in kaart en stelt vast waar, hoe en waarom bepaalde prestatieproblemen optreden in de toepassing. Voor een prestatielogboek worden enorm veel gegevens geproduceerd. Het engine-logboekbestand is daarom standaard uitgeschakeld en uitsluitend bedoeld om voor korte tijd te worden ingeschakeld. Raadpleeg de releaseopmerkingen voor meer informatie.

QIX performance log

Reload-prestatielogboek

Het reload-prestatielogboek is nu gescheiden in een specifiek logboekbestand. Het wordt hierdoor gemakkelijker om de reload-prestatieanalyse uit te voeren en te analyseren welke documenten in de toepassing de meeste resources gebruiken. Het reload-prestatielogboek is standaard uitgeschakeld, maar kan snel en gemakkelijk worden geactiveerd. Raadpleeg de releaseopmerkingen voor meer informatie.

Reload performance log

Volledige tabellen laden met QlikView load-script

Het QlikView load-scriptproces is verbeterd. Het is nu mogelijk om met een enkelvoudige aanvraag een volledige tabel te laden via een plug-in/SSE-plug-in van een analytische verbinding. Dit bespaart tijd en vereenvoudigt het load-scriptproces.

Load

Aangepaste instellingen in configuratiebestanden gedocumenteerd in QMC

Het is nu mogelijk om van alle configuratiebestanden die in QlikView Management Console (QMC) staan weergegeven de aangepaste instellingen binnen uw volledige implementatie te bekijken. Het is belangrijk om aangepaste instellingen voor QlikView-services te identificeren wanneer de QlikView Server-installatie wordt geüpgraded of gemigreerd om tijd te besparen en kostbare regressies tijdens het testen of de herimplementatie te voorkomen.

Services

Implementatie van de afbeeldingenbibliotheek Skia

De afbeeldingenbibliotheek Skia biedt veel flexibiliteit met een veelheid aan 2D-afbeeldingen. Skia vervangt de bibliotheek GDI+ die niet langer door Microsoft wordt ondersteund. Afbeeldingen van Skia zijn beschikbaar via standaard API's die werken op meerdere hardware- en softwareplatformen en komen tegemoet aan uw grafische eisen op het gebied van onder andere tekstweergave, vormen, padeffecten en schaduwen. In QlikView November 2018 Preview Release is te zien dat QlikView Desktop, IE Plugin-objecten en Ajax Client-afbeeldingen anders worden weergegeven.

Implementatie van ICU-bibliotheken (International Components for Unicode)

ICU is een veelgebruikte verzameling van bibliotheken voor C/C++ en Java en biedt mogelijkheden voor consistent gedrag van toepassingen op verschillende platformen en in verschillende regio's op basis van globalisatie. De meest opvallende verschillen zijn de verbeterde mogelijkheid om niet-Latijnse tekens te ordenen, verbeterde sortering van applicaties en numerieke tekenreeksen, de opmaak van SET-variabelen en het handmatig opnieuw definiëren van regiospecifieke opmaak.

Belangrijke aanpassingen:

  • Verbeterde sorteermogelijkheden voor niet-Latijnse tekens, waaronder Japanse tekens en juiste sortering van de V en W in het Zweeds.
  • Bij sortering van tekenreeksen met spaties wordt nu de langste tekenreeks bovenaan gezet als ICU is ingeschakeld. Tekenreeksen met als eerste teken een spatie worden voor tekenreeksen geplaatst die een spatie in of aan het eind van de tekenreeks bevatten.
  • De sortering van numerieke tekenreeksen met afbreekstreepjes als ICU is ingeschakeld is gewijzigd. De items met afbreekstreepjes worden na de tekenreeksen zonder afbreekstreepjes geplaatst.

  • Bepaalde nieuwe indelingen moeten nu handmatig opnieuw worden gedefinieerd, zoals taalspecifieke SET-variabelen voor MoneyFormat, DateFormat en TimestampFormat. Raadpleeg de releaseopmerkingen voor specifieke voorbeelden.

Raadpleeg de releaseopmerkingen voor meer informatie.

Ondersteuning voor .NET Framework 4.7.2

QlikView November 2018 biedt ondersteuning voor Microsoft .NET Framework versie 4.7.2, waardoor de implementatieflexibiliteit van toepassingen wordt verbeterd. QlikView biedt niet langer ondersteuning voor Microsoft Windows Server 2008 (eerste release) om .NET Framework 4.7.2 en latere versies volledig te kunnen opnemen. Microsoft Windows Server 2008 R2 wordt nog wel ondersteund. Als u QlikView Server wilt ontwikkelen en testen op basis van Microsoft Windows 10, moet de update Anniversary Updated (build 1607) of een latere update worden geïnstalleerd.

System requirements for QlikView