QlikView in één oogopslag

Welkom bij QlikView - het gegevensbeheerprogramma waarmee u informatie uit verschillende gegevensbronnen kunt analyseren en gebruiken.

Wanneer u gegevens analyseert met QlikView, is het eenvoudig de grote lijnen te zien en de onderlinge relaties te ontdekken, zelfs als u met grote en complexe gegevensverzamelingen werkt. U kunt informatie uit verschillende bronnen integreren en de informatie kan snel beschikbaar worden gesteld via uw netwerk, zodat de juiste informatie bij de juiste persoon terechtkomt. Dankzij de associatieve gegevensmodeltechnologie waarop QlikView is gebaseerd, kunt u een unieke interface maken voor interactieve presentatie en analyse van elk soort informatie.

De manier waarop QlikView informatie beheert, is te vergelijken met en ondersteunt de manier waarop het menselijk brein werkt. Net als het menselijk brein brengt het geleidelijk associatieve verbanden aan in de informatie die wordt verwerkt. U - niet de database - beslist welke vraag wordt gesteld. U hoeft slechts te klikken op het item waarover u meer wilt weten.

Conventionele informatiezoeksystemen werken vaak van boven naar beneden. In QlikView kunt u echter beginnen met elk gegeven, onafhankelijk van waar het zich bevindt in de gegevensstructuur.

Het ophalen van gegevens in conventionele systemen is vaak een ingewikkelde taak die uitgebreide kennis vereist van de databasestructuur en van de syntaxis van de query-taal. De gebruiker kan vaak alleen maar vooraf gedefinieerde zoekroutines toepassen. QlikView brengt hier radicaal verandering in. Met één muisklik kunnen op het scherm weergegeven gegevens worden geselecteerd.

QlikView kan op veel terreinen worden toegepast. U beslist zelf hoe het programma wordt gebruikt. Met QlikView krijgt u een volledig en duidelijk overzicht van de gegevens in verschillende databases - die van uzelf of van iemand anders, centraal of lokaal. QlikView kan met vrijwel elke database worden gebruikt.

Met QlikView:

  • Maakt u een flexibele eindgebruikersinterface voor een informatie-opslagplaats.
  • Krijgt u snapshots van gegevensrelaties.
  • Maakt u presentaties op basis van uw gegevens.
  • Maakt u dynamische grafieken en tabellen.
  • Voert u statistische analyses uit.
  • Koppelt u omschrijvingen en multimedia aan uw gegevens.
  • Bouwt u uw eigen specialistische systemen.
  • Maakt u nieuwe tabellen door informatie uit verschillende bronnen samen te voegen.
  • Bouwt u uw eigen business intelligence systeem.