Minigrafiekinstellingen

Alleen beschikbaar als de optie Minigrafiek is geselecteerd op de pagina Uitdrukkingen van het dialoogvenster Eigenschappen van een standaard tabel. Hiermee opent u een dialoogvenster waarin u de eigenschappen van de minigrafiek kunt instellen.

Dimensie Kies de dimensie waarvoor de uitdrukking moet worden getekend.

Uiterlijk

Mode Stel de minigrafiek in als sparklijnen, stippellijnen, punten, staven of whiskers.
Kleur Hiermee opent u het dialoogvenster Kleurgebied waarin u de kleur van de minigrafiek kunt instellen.
Markeer max waarden met kleur Schakel het selectievakje in en klik op de gekleurde knop om het dialoogvenster Kleurgebied te openen waarin u de kleur voor de maximumwaarde kunt instellen.
Markeer min waarden met kleur Schakel het selectievakje in en klik op de gekleurde knop om het dialoogvenster Kleurgebied te openen waarin u de kleur voor de minimumwaarde kunt instellen.
Beginwaarden met kleur markeren Schakel het selectievakje in en klik op de gekleurde knop om het dialoogvenster Kleurgebied te openen waarin u de kleur voor de beginwaarde kunt instellen. Niet beschikbaar voor Staven en Whiskers.
Markeer eind waarden met kleur Schakel het selectievakje in en klik op de gekleurde knop om het dialoogvenster Kleurgebied te openen waarin u de kleur voor de eindwaarde kunt instellen. Niet beschikbaar voor Staven en Whiskers.
Standaard kleuren instellen Hiermee stelt u de markeerkleuren in op de standaardkleuren van QlikView.
Forceer op nul gebaseerde schalen De ondergrens van de grafiek wordt vastgezet op nul op de as. Niet beschikbaar voor whiskers.
Forceer gedeelde schaal voor Y-as Hiermee dwingt u af dat alle cellen in de kolom dezelfde schaal voor de y-as gebruiken.

Zie ook: