QlikWorld 2020 Global Conference. Word lid en ontdek hoe u optimaal gebruik maakt van uw data. Handel snel. Registreer nu en bespaar.

Replace - script- en grafiekfunctie

Replace() retourneert een tekenreeks nadat alle treffers van een bepaalde subtekenreeks in de tekenreeks zijn vervangen door een andere subtekenreeks. De functie is niet-recursief en wordt van links naar rechts uitgevoerd.

Syntaxis:  

Replace(text, from_str, to_str)

Retourgegevenstype: tekenreeks

Argumenten:  

Argument Beschrijving
text De oorspronkelijke tekenreeks.
from_str Een tekenreeks die een of meer keren in de invoerreeks text mag voorkomen.
to_str De tekenreeks die alle treffers van from_str in de tekenreeks text vervangt.