Mid - script- en grafiekfunctie

Mid() retourneert het gedeelte van de invoertekenreeks te beginnen bij de positie van het teken dat wordt gedefinieerd door het tweede argument, 'start', en met retournering van het aantal tekens dat is gedefinieerd door het derde argument, 'count'. Als 'count' is weggelaten, wordt de rest van de invoertekenreeks geretourneerd. Het eerste teken in de tekenreeks heeft het nummer 1.

Syntaxis:  

Mid(text, start[, count])

Retourgegevenstype: tekenreeks

Argumenten:  

Argument Beschrijving
text De oorspronkelijke tekenreeks.
start Geheel getal dat de positie definieert van het eerste teken in text dat moet worden opgenomen.
count Definieert de tekenreekslengte van de uitvoertekenreeks. Bij weglating, worden alle tekens opgenomen vanaf de positie die is gedefinieerd door start.