Hash128 - script- en grafiekfunctie

Hash128() retourneert een 128-bits hash van de gecombineerde invoerwaarden van de uitdrukking. Het resultaat is een tekenreeks van 22 tekens.

Syntaxis:  

Hash128(expr{, expression})

Retourgegevenstype: tekenreeks

Voorbeeld:  

Hash128 ( 'abc', 'xyz', '123' )

Hash128 ( Region, Year, Month )