FDIST - script- en grafiekfunctie

FDIST() retourneert de F-waarschijnlijkheidsverdeling.

Syntaxis:  

FDIST(value, degrees_freedom1, degrees_freedom2)

Retourgegevenstype: getal

Argumenten:  

Argument Beschrijving
value De waarde waarvan u de verdeling wilt bepalen. Value mag niet negatief zijn.
degrees_freedom1 Een positief geheel getal waarmee het aantal vrijheidsgraden van de teller wordt aangegeven.
degrees_freedom2 Een positief geheel getal waarmee het aantal vrijheidsgraden van de noemer wordt aangegeven.

Deze functie is op de volgende manier gerelateerd aan de functie FINV:
If prob = FDIST(value, df1, df2), then FINV(prob, df1, df2) = value

Beperkingen:  

Alle argumenten moeten numeriek zijn, anders wordt een NULL-waarde geretourneerd.