QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Directory

De opdracht Directory legt vast in welke directory moet worden gezocht naar gegevensbestanden in volgende LOAD-opdrachten, totdat een nieuwe Directory-opdracht wordt gegeven.

Syntaxis:  

Directory[path]

 

Als de opdracht Directory wordt opgegeven zonder een path of als de opdracht wordt weggelaten, zoekt QlikView in de werkdirectory van QlikView.

Zie: Werkdirectory

Argumenten:  

Argument Beschrijving
path

Een tekst die kan worden geïnterpreteerd als het pad naar het qvw-bestand.

Het pad is het pad naar het bestand. Het is:

  • absoluut

    Voorbeeld: c:\data\

  • relatief ten opzichte van het documentpad van QlikView.

    Voorbeeld: data\

  • URL-adres (HTTP of FTP) dat verwijst naar een locatie op internet of intranet.

    Voorbeeld: http://www.qlik.com

Voorbeeld:  

Directory c:\userfiles\data;

Zie ook: