QlikWorld 2020 Global Conference. Word lid en ontdek hoe u optimaal gebruik maakt van uw data. Handel snel. Registreer nu en bespaar.

Exit script

Met deze besturingsopdracht wordt de uitvoering van het script stopgezet. Deze opdracht kan overal in het script worden ingevoegd.

Syntaxis:  

Exit Script [ (when | unless) condition ]

 

Aangezien de exit script-opdracht een besturingsopdracht is en dus wordt afgesloten door een puntkomma of het einde van een regel, mag de opdracht niet op meerdere regels staan.

Argumenten:  

Argument Beschrijving
condition Een logische uitdrukking die resulteert in True of False.
when / unless De opdracht exit script kan voorwaardelijk worden gemaakt met de optionele clausule when of unless.

Voorbeelden:  

//Exit script

Exit Script;

 

//Exit script when a condition is fulfilled

Exit Script when a=1

Zie ook: