QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Logische operatoren

Alle logische operatoren interpreteren de operanden logisch en geven True (-1) of False (0) als resultaat.

not Logische inverse. Een van de weinige unaire operatoren. De bewerking retourneert de logische inverse van de operand.
and Logische EN. De bewerking retourneert de logische EN van de operanden.
or Logische OF. De bewerking retourneert de logische OF van de operanden.
Xor Logische uitsluitende OF. De bewerking retourneert de logische OF van de operanden. Met andere woorden, net als de logische OF maar met dat verschil dat het resultaat False is als beide operanden True zijn.