LongMonthNames

De gedefinieerde notatie vervangt de lange notatie van maandnamen van het besturingssysteem (landinstellingen).

Syntaxis:  

LongMonthNames

Voorbeeld:  

Set LongMonthNames='January;February;March;April;May;June - -