Interval - script- en grafiekfunctie

Interval() maakt een getal op als een tijdsinterval met de opmaak die in de systeemvariabelen in het load-script, in het besturingssysteem of in een opmaakreeks is ingesteld, indien opgegeven.

Intervallen kunnen worden opgemaakt als een tijd, als dagen of als een combinatie van dagen, uren, minuten, seconden en fracties van seconden.

Syntaxis:  

Interval(number[, format])

Retourgegevenstype: dual

Argumenten:  

Argument Beschrijving
number Het getal dat moet worden opgemaakt.
format Tekenreeks die beschrijft hoe de resulterende intervalreeks moet worden opgemaakt. Bij weglating wordt gebruikgemaakt van de korte datumnotatie, tijdnotatie en decimaal scheidingsteken die zijn ingesteld in het besturingssysteem.